ประเทศไทยในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 18 ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-24 ตุลาคม พ.ศ. 2507 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ส่งทีมนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกแล้วทั้งหมด 57 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 8 ชนิดกีฬา[1]

กีฬากรีฑา แก้ไข

มีนักกีฬา 20 คน

กีฬาจักรยาน แก้ไข

มีนักกีฬา 10 คน

กีฬามวยสากล แก้ไข

มีนักกีฬา 4 คน

กีฬายกน้ำหนัก แก้ไข

มีนักกีฬา 5 คน

กีฬายิงปืน แก้ไข

มีนักกีฬา 8 คน

กีฬายูโด แก้ไข

นักกีฬา 3 คน

  • เอี่ยม หัสสรังสี
  • อุดม รัศมีลงกรณ์
  • พิพัฒน์ สิงหเสนี

กีฬาเรือใบ แก้ไข

มีนักกีฬา 3 คน

กีฬาว่ายน้ำ แก้ไข

มีนักกีฬา 4 คน

  • ณรงค์ โชคอำนวย
  • สมชาย ริมปิชาติ
  • วีรยุทธ กลำบรรจง
  • สมชาย โชติพนัง

อ้างอิง แก้ไข

  1. "IOC".