ประเทศโกตดิวัวร์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964

ประเทศโกตดิวัวร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 18 ค.ศ. 1964 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม24 ตุลาคม ค.ศ. 1964

อ้างอิงแก้ไข

  • The Official Report of the Games of the XVIII Olympiad, Tokyo 1964, Volume II (PDF). Tokyo: The Organizing Committee for the Games of the XVIII Olympiad. October 1966. สืบค้นเมื่อ 2008-02-04.