สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 - ภาษาอื่น ๆ