ประเทศเกาหลีใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988

ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพและได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 2 ตุลาคม ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) ณ โซล ประเทศเกาหลีใต้


อ้างอิงแก้ไข