ตราสัญลักษณ์โอลิมปิก

ตราสัญลักษณ์โอลิมปิก เป็นตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการออกแบบที่มีห่วงโอลิมปิกเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสัญลักษณ์ สร้างและนำเสนอโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (OCOG) หรือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC) ของประเทศเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติตราสัญลักษณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ตราสัญลักษณ์โอลิมปิกถูกใช้ในการประชาสัมพันธ์โดยผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ใช้ประดับบนเครื่องแบบนักกีฬาของผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิกทุกคน ตราสัญลักษณ์โอลิมปิกทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

โตเกียว 2020 แก้

ตราสัญลักษณ์รุ่นแรกของโตเกียว โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย สัญลักษณ์พระอาทิตย์สีแดง สื่อแทนประเทศญี่ปุ่น และตัวอักษร "T" แทนคำว่า "โตเกียว" (Tokyo) "พรุ่งนี้" (Tomorrow) และ "ทีม" (Team) ออกแบบโดยนายเคนจิโร ชาโน นักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่ชนะการประกวด แต่เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเปิดตัวสัญลักษณ์ ก็ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบจากสัญลักษณ์ของโรละคร Théâtre de Liège ในประเทศเบลเยี่ยม ออกแบบโดยโดยนายโอลิเวอร์ เดอบี[1] เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ตราสัญลักษณ์ถูกถอนออกและนำตราสัญลักษณ์กลับมา แต่เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ตราสัญลักษณ์ใหม่ได้รับการเปิดตัวในชื่อ "Harmonized Checkered Emblem" และสร้างโดย Asao Tokolo

อ้างอิง แก้