ประเทศไทยในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988

เหรียญรางวัลแก้ไข

เหรียญทองแดงแก้ไข

ผจญ มูลสัน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท

ผลการแข่งขันแก้ไข

กีฬากรีฑาแก้ไข

มีนักกีฬา 6 คน

กีฬามวยสากลสมัครเล่นแก้ไข

มีนักกีฬา 6 คน

กีฬายิงปืนแก้ไข

มีนักกีฬา 3 คน

กีฬาเรือใบแก้ไข

มีนักกีฬา 1 คน