ประเทศไทยในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 ณ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นการเข้าร่วมแข่งขันครั้งที่ 15 นับตั้งแต่การเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1952 โดยในครั้งนี้มีคณะนักกีฬาไทยทั้งหมด 50 คน ผ่านการคัดเลือกเพื่อแข่งขันรอบสุดท้าย

เหรียญรางวัลแก้ไข

เหรียญทองแก้ไข

เหรียญ ชื่อ กีฬา รุ่น
  ทอง ร้อยตำรวจตรี วิจารณ์ พลฤทธิ์ มวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท

เหรียญทองแดงแก้ไข

เหรียญ ชื่อ กีฬา รุ่น
  ทองแดง เรือตรีหญิง เกษราภรณ์ สุตา ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กิโลกรัม
  ทองแดง เรือตรี พรชัย ทองบุราณ มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์มิดเดิลเวท

ผลการแข่งขันแก้ไข

กรีฑาแก้ไข

ที่ประกอบด้วย

เหรียญชัย สีหะวงษ์,

สิทธิชัย สุวรประทีป,

คงเดช เนตรนี,

วิษณุ โสภานิช,

บุญฤทธิ์ พฤกษาชาติ,

เอกชัย จันทะนะ,

สุภาวดี ขาวเผือก,

วิลาวัลย์ ร่วมสุข,

จุฑามาศ ถาวรเจริญ,

ณัฏพร วงศ์ทิพรัตน์,

อรนุช กล่อมดี,

สุรีย์ พวงไม้

และทรีเซีย โรเบิร์ทส์

ว่ายน้ำและกระโดดน้ำแก้ไข

มีฤทธิ์ อินสว่าง,

รัฐพงศ์ ศิริสานนท์,

ไพลิน เตชะกฤตธีรนันท์,

ต่อวัย เสฏฐโสธร,

ชลธร วรธำรง,

วิชา รัตนโชติ,

ประพาฬสาย มินประพาฬ,

ดุลยฤทธิ์ พวงทอง

มวยสากลสมัครเล่นแก้ไข

สุบรรณ พันโนน,

ส.ต.ต.วิจารณ์ พลฤทธิ์,

โชติพัฒน์ วงศ์ประเทศ,

ร.ท.สมรักษ์ คำสิงห์,

พงษ์สิทธิ์ เวียงวิเศษ,

พงษ์ศักดิ์ เหรียญทวนทอง,

ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค,

พรชัย ทองบุราณ,

จ.ต.สมชาย ฉิมรัมย์

แบดมินตันแก้ไข

บุญศักดิ์ พลสนะ,

เทศนา พันธ์วิศวาส,

คุณากร สุทธิโสตถ์,

ปราโมทย์ ธีระวิวัฒน์,

สุจิตรา เอกมงคลไพศาล,

สลาลีย์ ทุ่งทองคำ

ยกน้ำหนักแก้ไข

ร.ต.เกษราภรณ์ สุตา

ร.น.สายพิณ เดชแสง,

อภิญญา ภาคสุโพธิ์,

อุดมพร พลศักดิ์,

แตงโม ม่วงโพธิ์,

ปวีณา ทองสุก,

จอม สิงห์น้อย

เทนนิสแก้ไข

ภราดร ศรีชาพันธุ์,

แทมมารีน ธนสุกาญจน์

ปิงปองแก้ไข

นันทนา คำวงศ์

ยิงปืนแก้ไข

เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ

วินด์เซิร์ฟแก้ไข

อรัฐ หอมระรื่น

เรือพายแก้ไข

พุทธรักษา นีกรี

เรือใบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข