ประเทศเกาหลีใต้ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984 - ภาษาอื่น ๆ