ประเทศเอธิโอเปียในโอลิมปิก

ประเทศเอธิโอเปีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกใน พ.ศ. 2499 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนับแต่นั้นมา ยกเว้นใน พ.ศ. 2519 2527 และ พ.ศ. 2531 ที่ไม่ได้เข้าร่วม เอธิโอเปียเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 เอธิโอเปียได้เหรียญรางวัลทั้งหมด 45 เหรียญจากการแข่งขันกรีฑา ตัวแทนของเอธิโอเปียคือคณะกรรมการโอลิมปิกเอธิโอเปีย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลใน พ.ศ. 2497


อ้างอิงแก้ไข