สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูหนาว 2006

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 เยอรมนี 11 12 6 29
2 สหรัฐ 9 9 7 25
3 ออสเตรีย 9 7 7 23
4 รัสเซีย 8 6 8 22
5 แคนาดา 7 10 7 24
6 สวีเดน 7 2 5 14
7 เกาหลีใต้ 6 3 2 11
8 สวิตเซอร์แลนด์ 5 4 5 14
9 อิตาลี 5 0 6 11
10 ฝรั่งเศส 3 2 4 9
10 เนเธอร์แลนด์ 3 2 4 9
12 เอสโตเนีย 3 0 0 3
13 นอร์เวย์ 2 8 9 19
14 จีน 2 4 5 11
15 เช็กเกีย 1 2 1 4
16 โครเอเชีย 1 2 0 3
17 ออสเตรเลีย 1 0 1 2
18 ญี่ปุ่น 1 0 0 1
19 ฟินแลนด์ 0 6 3 9
20 โปแลนด์ 0 1 1 2
21 เบลารุส 0 1 0 1
21 บัลแกเรีย 0 1 0 1
21 สหราชอาณาจักร 0 1 0 1
21 สโลวาเกีย 0 1 0 1
25 ยูเครน 0 0 2 2
26 ลัตเวีย 0 0 1 1
รวม 84 84 84 252