ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984

ประเทศตรินิแดดและโตเบโก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 10 ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 16 คน แข่งขัน 14 รายการใน 5 ชนิดกีฬา

กรีฑา

แก้
นักกีฬา รายการ ฮีท รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชนะเลิศ
ผล อันดับ ผล อันดับ ผล อันดับ ผล อันดับ
Hasely Crawford 100 เมตร 10.48q 7 H 1 10.56 4 H 1
Michael Paul 400 เมตร 46.18 45.84 45.60
Anton Skerritt 46.30 46.93
Ali St. Louis แข่งไม่จบ

อ้างอิง

แก้