ธงชาติตรินิแดดและโตเบโก

ธงชาติตรินิแดดและโตเบโก มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในธงมีแถบสีดำขอบสีขาว พาดจากมุมธงบนด้านคันธงไปยังมุมธงล่างด้านปลายธง เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2505 หลังการประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักร


ธงชาติตรินิแดดและโตเบโก
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ลักษณะ ธงพื้นสีแดง มีแถบสีดำขอบขาวพาดผ่านตามแนวทแยงมุม
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000110
สัดส่วนธง 1:2
ลักษณะ ลักษณะอย่างธงชาติ แต่มีสัดส่วนที่ยาวกว่า
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000001
สัดส่วนธง 1:2
ลักษณะ ธงพื้นขาวกางเขนแดง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีภาพธงชาติ

ความหมายขององค์ประกอบต่างๆ ในธงนั้น สีแดงคือสัญลักษณ์ของความกระปี้กระเปร่าของแผ่นดินและประชาชน และหมายถึงความอบอุ่น ความแข็งแกร่ง และพลังงานจากดวงอาทิตย์ สีขาวหมายถึงทะเลที่ล้อมรอบหมู่เกาะ แหล่งกำเนิดแห่งมรดกของชาติ ความปรารถนาอันบริสุทธิ์ และความเสมอภาคของมวลมนุษย ส่วนสีดำหมายถึงความแข็งแกร่ง เอกภาพ ความปรารถนา ความมั่งคั่งด้วยทรัพยากรในผืนแผ่นดิน สีเหล่านี้ยังได้นำมาใช้เพื่อแสดงถึงธาตุดิน ธาตุน้ำ และธาตุไฟ ซึ่งครอบคุลมทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของประเทศ และเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนหลอมรวมเป็นหนึ่ง มีอิสระ มีความกระตือรือล้นและความเสียสละ

สำหรับธงเรือพลเรือนของตรินิแดดและโตเบโกนั้น ใช้ธงลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่สัดส่วนธงนั้นเป็น 1:2 ส่วนธงของกองทัพเรือ ใช้ธงขาวกางเขนแดงมีรูปธงชาติที่มุมธงบนด้านคันธง เช่นเดียวกับธงราชนาวี

ธงอื่นๆ แก้

ธงตำแหน่งราชการ แก้

บริติชตรินิแดดและโตเบโก แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้