ประเทศญี่ปุ่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984

ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 23 ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) ณ กรุงลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม12 สิงหาคม พ.ศ. 2527


อ้างอิงแก้ไข