ประเทศเยอรมนีตะวันออกในโอลิมปิก


ประเทศเยอรมนีตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก