พิชัย มงคลวิรกุล

พิชัย มงคลวิรกุล เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 สมัย เป็นอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สังข์ทอง ศรีธเรศ)

พิชัย มงคลวิรกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 มกราคม พ.ศ. 2493
เสียชีวิต19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 (47 ปี)
พรรคการเมืองความหวังใหม่
คู่สมรสจิระรัตน์ มงคลวิรกุล

ประวัติ

แก้

พิชัย มงคลวิรกุล เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2493 จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากประเทศฟิลิปปินส์ สมรสกับนางจิระรัตน์ มงคลวิรกุล

พิชัย เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 10 มกรา[1] ต่อมาได้ย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับสมาชิกในกลุ่ม 10 มกรา และจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ พรรคประชาชน[2] และลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้เป็น ส.ส.อีกสมัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จากนั้นในปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายไปสังกัดพรรคสามัคคีธรรม และได้รับเลือกตั้งสมัยที่ 3 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 และสมัยที่ 5 และในปี พ.ศ. 2539 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สังข์ทอง ศรีธเรศ)[3]

พิชัย ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. บทเรียนสอนไม่จำ 32ปี กลุ่ม "10 มกรา" คนประชาธิปัตย์ ซ้ำรอยเสี้ยมกันเอง
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
  3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1138/2539 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปัญญา จินตะเวช, นายพิชัย มงคลวิรกุล, นายทรงศักดิ์ ทองศรี, นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๔๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘