พรรคชาตินิยม (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก พรรคชาตินิยม)

พรรคชาตินิยม พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เป็นลำดับที่ 1/2499[1] มีนายเนตร พูนวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค และนายไพศาล ชาตบุตร เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคชาตินิยม (ประเทศไทย)
หัวหน้าพรรคเนตร พูนวิวัฒน์
เลขาธิการพรรคไพศาล ชาตบุตร
ก่อตั้ง6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
ยุบพรรค20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (2 ปี 256 วัน)
ที่ทำการพรรคเลขที่ 4-6 ถนนตีทอง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สภาผู้แทนราษฎร ก.พ. พ.ศ. 2500
4 / 160
สภาผู้แทนราษฎร ธ.ค. พ.ศ. 2500
1 / 160
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2500แก้ไข

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคชาตินิยมได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 3 คนนำโดยนาย พึ่ง ศรีจันทร์ จาก จังหวัดอุตรดิตถ์ อดีต ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงปี พ.ศ. 2490 ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า จากจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายทอง กันทาธรรม จากจังหวัดแพร่ ต่อมามีการเลือกตั้งซ่อมแทนนายบุญล้อม ศรีสุวรรณ ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้นายเฉลิม ศรีสุวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. คนที่ 4 ของพรรคชาติสังคม

แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคชาตินิยมกลับได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คนคือนายทอง กันทาธรรมจาก จังหวัดแพร่

การยุบพรรคแก้ไข

พรรคชาตินิยมถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่นตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 [2]

อ้างอิงแก้ไข