พึ่ง ศรีจันทร์

พึ่ง ศรีจันทร์ (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535) อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย 1 สมัย อดีตรัฐมนตรี 2 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 สมัย

พึ่ง ศรีจันทร์
ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
ก่อนหน้า เกษม บุญศรี
ถัดไป เกษม บุญศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2450
เสียชีวิต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 (85 ปี)
พรรค พรรคสหชีพ
พรรคชาตินิยม
คู่สมรส คุ้ม ศรีจันทร์

ประวัติแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 ที่เรือนแพในแม่น้ำยม ที่บ้านท่าทราย ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย[1]โดยไม่ทราบชื่อของบิดาและมารดา โดยนามสกุล "ศรีจันทร์" นั้นมาจากชื่อของปู่และย่ามาต่อกัน มารดาของนายพึ่งเสียชีวิตตั้งแต่นายพึ่งอายุได้แค่ 5 ขวบ และอีก 2 ปีต่อมาก็กำพร้าบิดา จึงมีตาและยายเป็นผู้เลี้ยงดู

จบการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลที่บ้านท่าทราย จากนั้นจึงย้ายมาศึกษาต่อในวระดับชั้นมัธยมศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถสอบได้เป็นที่ 1 ของโรงเรียน จนกระทั่งจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม และเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของนายปรีดี พนมยงค์ จบเนติบัณฑิตไทยในปี พ.ศ. 2469 จากนั้นได้ประกอบอาชีพทนายความที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นจึงได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และประกอบอาชีพเกษตรกรและค้าไม้สักไปด้วย

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพึ่งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย รับผิดชอบภารกิจด้านจังหวัดพิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สุโขทัย และตาก ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จนได้รับฉายาว่า "นายพลผึ้ง"[2]

งานการเมืองแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2480 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา รวม 4 สมัย อีกทั้งยังได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 สมัย และสมาชิกวุฒิสภา 1 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จังหวัดอุตรดิตถ์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2481 จังหวัดอุตรดิตถ์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดอุตรดิตถ์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดอุตรดิตถ์ พรรคชาตินิยม[3][4]

ประธานสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4

โดยหลังการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 นายพึ่งในฐานะประธานสภาได้ทำการเปิดประชุมสภาขึ้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เนื่องจากได้นัดหมายก่อนหน้านั้นแล้ว แต่การประชุมก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกมาไม่ครบ และเป็นนายทหาร คือ พันโท กาจ กาจสงคราม ต้องมาเชิญตัวออกไป[2]

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย[5]

  1. วุฒิสภาไทย ชุดที่ 1

รัฐมนตรีแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12[6]
  2. รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13[7]

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

นายพึ่ง ศรีจันทร์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สิริอายุได้ 85 ปี

อ้างอิงแก้ไข