พงศาวลีวุยก๊ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บทความนี้ประกอบด้วยพงศาวลีของสมาชิกตระกูลโจ (曹 เฉา) ซึ่งปกครองรัฐวุยก๊ก (ค.ศ. 220-265) ในยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280) ของจีน ในบทความนี้แสดงเฉพาะสายของโจโฉ ส่วนสายของญาติของโจโฉเช่น โจหยิน โจจิ๋น และคนอื่น ๆ ไม่แสดงในบทความนี้

โจโก๋แก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา เหมิง1
曹萌
ยฺเหวียนเว่ย์
元偉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจเท้ง2
(เฉา เถิง)
曹騰
จี้ซิง
季興
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจโก๋
(เฉา ซง)
曹嵩
จฺวี้เกา
巨高
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แฮหัวเอี๋ยน
(เซี่ยโหว เยฺวียน)
夏侯淵
เมี่ยวไฉ
妙才
 
ไห่หยางไอโหว
海陽哀侯
(ไม่ทราบชื่อ)
 
เฉา ปิน
曹彬
 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
โจเต๊ก3
(เฉา เต๋อ)
曹德
 
เฉา ยฺวี่7
曹玉
 
บุตรชาย
(ไม่ทราบชื่อ)
 
บุตรชาย4
(ไม่ทราบชื่อ)
 
ซุนเกี๋ยน
(ซุน เจียน)
孫堅
เหวินไท่
文台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เซี่ยโหว เหิง
夏侯衡
โป๋ชู
伯叔
 
บุตรสาว
(ไม่ทราบชื่อ)
 
เฉา จฺวิน5
曹均
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา ฮุย8
曹徽
 
โจอั๋นบิ๋น6
(เฉา อันหมิน)
曹安民
 
บุตรสาว
(ไม่ทราบชื่อ)
 
ซุนของ
(ซุน ควัง)
孫匡
จี้จั่ว
季佐
 
 

โจโก๋เป็นบุตรบุญธรรมของขันทีโจเท้ง และโจโก๋มีบุตรชายอย่างน้อยสี่คนคือ โจโฉ, โจปิน (เฉา ปิน), โจเต๊ก,[1] และบุตรชายคนที่สี่ที่ไม่มีการบันทึกชื่อตัว รู้เพียงตำแหน่งที่แต่งตั้งย้อนหลังว่า "ไห่หยางไอโหว" บุตรสาวของไห่หยางไอโหวแต่งงานกับแฮหัวเหิง (เซี่ยโหว เหิง) บุตรชายคนโตของแฮหัวเอี๋ยน[2]

 • 1 ชื่อของบิดาของโจเท้งมีระบุเป็น "โจเหมิง" (曹萌 เฉา เหมิง) หรือ "โจเจี๋ย" (曹節 เฉา เจี๋ย) ในหลากหลายแบบวิจารณ์ของโฮ่วฮั่นชู เนื่องด้วยโจเจี๋ยก็เป็นชื่อของบุตรสาวโจโฉ (โจเฮา) เช่นเดียวกัน Rafe de Crespigny จึงมีความเห็นว่าโจเจี๋ยไม่น่าเป็นชื่อของบิดาของโจเท้งด้วยเหตุผลที่ชื่อบุตรสาวของโจโฉจะไปพ้องกับชื่อของบรรพบุรุษ[3]
 • 2 โจเท้งเป็นขันที รับโจโก๋เป็นบุตรบุญธรรม
 • 3 ชื่อของโจเต๊ก (เฉา เต๋อ) มีการบันทึกเป็นชื่อ "โจจี๋" (曹疾 เฉา จี๋) ในโฮ่วฮั่นชู[4]
 • 4 จดหมายเหตุสามก๊กระบุว่าซุนของแต่งงานกับบุตรสาวของน้องชายของโจโฉ ซึ่งไม่มีการบันทึกชื่อไว้ [5] อาจเป็นไปได้ว่าน้องชายของโจโฉอาจเป็นคนเดียวกันกับน้องชายคนอื่นอีกสามคนของโจโฉคนใดคนหนึ่ง
 • 5 โจจฺวิน (เฉา จฺวิน) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจโฉ โจปิน (เฉา ปิน) ลุงของโจจฺวินได้รับโจจฺวินเป็นบุตรบุญธรรมเพราะโจปินไม่มีทายาท[6]
 • 6 โจโฉมีหลานชายชื่อโจอั๋นบิ๋น ซึ่งถูกสังหารในศึกเมืองอ้วนเซียในปี ค.ศ. 197 โจอั๋นบิ๋นถูกระบุว่าเป็นบุตรชายของน้องชายของโจโฉ ซึ่งไม่มีการบันทึกชื่อไว้[7] อาจเป็นไปได้ว่าน้องชายของโจโฉอาจเป็นคนเดียวกันกับน้องชายคนอื่นอีกสามคนของโจโฉคนใดคนหนึ่ง
 • 7 โจยฺวี่ (曹玉 เฉา ยฺวี่) หรือที่รู้จักในชื่อตำแหน่งที่แต่งตั้งย้อนหลังว่า "หลิ่งหลิงไอโหว" (朗陵哀侯) ถูกกล่าวถึงในจดหมายเหตุสามก๊กว่าเป็นปู่น้อยของโจฮุย (เฉา ฮุย) บุตรชายโจโฉ ซึ่งโจยฺวี่รับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม [8] อย่างไรก็ตาม ข้อความส่วนนี้น่าจะผิดพลาดเนื่องจากไม่มีบันทึกว่าโจโก๋มีน้องชายคนอื่น ดังนั้นโจยฺวี่น่าจะเป็นอาของโจฮุย
 • 8 โจฮุย (เฉา ฮุย) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจโฉ โจยฺวี่ (เฉา ยฺวี่) อา (หรือปู่น้อย) ของโจฮุยรับโจฮุยเป็นบุตรบุญธรรมเพราะโจยฺวี่ไม่มีทายาท[8]

โจโฉ/ภรรยาและบุตรของโจโฉแก้ไข

เปียนซีแก้ไข

 
 
 
 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
เปียนซี
(เปี้ยนชื่อ)
卞氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจผี
(เฉา พี)
曹丕
จื่อหฺวัน
子桓
 
โจเจียง
(เฉา จาง)
曹彰
จื่อเหวิน
子文
 
โจสิด
(เฉา จื๋อ)
曹植
จื่อเจี้ยน
子建
 
โจหิม
(เฉา สฺยง)
曹熊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา ปิ่ง
曹炳

โจโฉและเปียนซีมีบุตรชายสี่คนคือ โจผี, โจเจียง, โจสิด และโจหิม[9]

โจหิมมีบุตรชายชื่อโจปิ่ง (เฉา ปิ่ง) โจปิ่งไม่มีทายาท [10]

โจเจียงแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
ซุน เปิน
孫賁
โป๋หยาง
伯陽
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจเจียง
(เฉา จาง)
曹彰
จื่อเหวิน
子文
 
 
 
ซุนชื่อ
孫氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา ไข่
曹楷
 
บุตรสาว
(ไม่ทราบชื่อ)
 
 
หวาง ชาง
王昌
กงโป๋
公伯
 
 

โจเจียงแต่งงานกับบุตรสาวของซุนเปิน (ไม่ทราบชื่อตัว) [5] บุตรชายของโจเจียงคือโจไข่ (เฉา ไข่)[11] โจเจียงยังมีบุตรสาว (ไม่ทราบชื่อตัว) ซึ่งแต่งงานกับหวาง ชาง [12] ไม่ทราบแน่ชัดว่าบุตรทั้งสองของโจเจียงเกิดกับซุนชื่อ (บุตรสาวของซุนเปิน) หรือไม่

* ชื่อของโจเจียง (曹彰) ถูกบันทึกผิดเป็น 曹章 ในชีวประวัติซุนเซ็กในจดหมายเหตุสามก๊ก

โจสิดแก้ไข

 
 
 
 
 
 
ซุยตำ
(ชุย เหยี่ยน)
崔琰
จี้กุย
季珪
 
 
พี่ชายของซุยตำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจสิด
(เฉา จื๋อ)
曹植
จื่อเจี้ยน
子建
 
 
ชุยชื่อ
崔氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา เหมียว
曹苗
 
เฉา จื้อ
曹志
ยฺหวิ่นกง
允恭
 
เฉา จินฮู่
曹金瓠
 
เฉา สิงนฺหวี่
曹行女

โจสิดแต่งงานกับบุตรสาวของพี่ชายของซุยตำ[13] โจสิดมีบุตรชายสองคนคือโจเหมียว (เฉา เหมียว) และโจจื้อ (เฉา จื้อ ชื่อรอง "ยฺหวิ่นกง")[14][15][16] โจสิดยังมีบุตรสาวสองคนคือโจจินฮู่ (เฉา จินฮู่) และโจสิงนฺหวี่ (เฉา สิงนฺหวี่) [17][18] ไม่ทราบแน่ชัดว่าบุตรทั้งสี่คนของโจสิดเกิดกับชุยชื่อหรือไม่

เล่าซีแก้ไข

 
 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
เล่าซี
(หลิวชื่อ)
劉氏
 
 
 
 
แฮหัวตุ้น
(เซี่ยโหว ตุน)
夏侯惇
ยฺเหวียนรั่ง
元讓
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจงั่ง
(เฉา อ๋าง)
曹昂
จื่อซิว
子脩
 
เฉา ชั่ว
曹鑠
 
องค์หญิงชิงเหอ
清河公主
(ไม่ทราบชื่อ)
 
 
แฮหัวหลิม
(เซี่ยโหว เม่า)
夏侯楙
จื่อหลิน
子林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา หว่าน1
曹琬
 
เฉา ส่ง2
曹竦
 
 
 
 
เฉา เหลียน
曹廉

โจโฉและเล่าซีมีบุตรชายสองคนและบุตรสาวหนึ่งคนคือ โจงั่ง, โจชั่ว (เฉา ชั่ว) และองค์หญิงชิงเหอ (ไม่ทราบชื่อตัว)[19][20] องค์หญิงชิงเหอแต่งงานกับแฮหัวหลิม บุตรชายของแฮหัวตุ้น[21]

ผู้สืบทอดของโจงั่งคือโจหว่าน (เฉา หว่าน) บุตรชายของโจจฺวิน (曹均 เฉา จฺวิน) พี่น้องต่างมารดาของโจงั่ง บุตรชายของโจหว่านคือโจเหลียน (เฉา เหลียน) [22] ผู้สืบทอดของโจชั่วคือโจส่ง (เฉา ส่ง) บุตรชายของโจเม่า (曹茂 เฉา เม่า) พี่น้องต่างมารดาของโจชั่ว [23]

 • 1 โจหว่าน (เฉาหว่าน) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจจฺวิน (เฉา จฺวิน) พี่น้องต่างมารดาของโจงั่ง โจงั่งเสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจหว่านจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด
 • 2 โจส่ง (เฉา ส่ง) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจเม่า (เฉา เม่า) พี่น้องต่างมารดาของโจชั่ว (เฉาชั่ว) โจชั่วเสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจส่งจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด

หฺวันชื่อแก้ไข

 
 
หฺวันชื่อ
環氏
 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
 
เปียนซี
(เปี้ยนชื่อ)
卞氏
 
เปี้ยน ปิ่ง
卞秉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา ชง
曹沖
ชางชู
倉舒
 
เฉา จฺวี้
曹據
 
โจฮู
(เฉา ยฺหวี่)
曹宇
เผิงจู่
彭祖
 
 
 
 
เปี้ยน หลิน
卞琳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา ฉง1
曹琮
 
 
 
 
 
โจฮวน
(เฉา ฮฺวั่น)
曹奐
จิ่งหมิง
景明
 
 
 
 
เปี้ยนหฺวังโฮ่ว
卞皇后
 
 
 
 

โจโฉและหฺวันชื่อมีบุตรชายสามคนคือโจชง (เฉา ชง), โจจฺวี้ (เฉา จฺวี้) และโจฮู[24]

ผู้สืบทอดของโจชงคือโจฉง (เฉา ฉง) บุตรชายของโจจฺวี้พี่ชาย[25] บุตรชายของโจฮูคือโจฮวน[26][27] โจฮวนแต่งงานกับเปียนฮองเฮา (เปี้ยนหฺวังโฮ่ว) บุตรสาวของเปียนหลิน (เปี้ยน หลิน) เปียนหลินเป็นบุตรชายของเปียนปิ่ง (เปี้ยน ปิ่ง) น้องชายของเปียนซี (ภรรยาอีกคนของโจโฉ)[28]

 • 1 โจฉง (เฉา ฉง) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจจฺวี้ (เฉา จฺวี้) น้องชายของโจชง (เฉา ชง) โจชงเสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจฉงจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด

ตู้ชื่อแก้ไข

 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
ตู้ชื่อ
杜氏
 
 
 
 
 
ฉิน อี๋ลู่
秦宜祿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา กุ่น
曹袞
 
 
 
เฉา หลิน
曹林
 
จีนล่ง
(ฉิน หล่าง)
秦朗
ยฺเหวียนหมิง
元明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉาฝู
曹孚
 
เฉา เหว่ย์
曹緯
 
บุตรสาว
(ไม่ทราบชื่อ)
 
จี คัง
嵇康
ชูเย่
叔夜
 

โจโฉและตู้ชื่อมีบุตรชายสองคนคือโจหลิน (เฉา หลิน) และโจกุ่น (เฉา กุ่น)[29] ตู้ชื่อและจีนอี๋ลู่ (ฉิน อี๋ลู่) สามีเก่ามีบุตรชายชื่อจีนล่ง ซึ่งโจโฉรับเป็นบุตรบุญธรรมหลังจากตู้ชื่อแต่งงานใหม่[30]

โจกุ่นมีบุตรชายคือโจฝู (เฉา ฝู)[31] โจหลินมีบุตรชายคือโจเหว่ย์ (เฉา เหว่ย์)[32] และมีบุตรสาว (ไม่ทราบชื่อตัว) บุตรสาวของโจหลินแต่งงานกับจี คัง[33]

ฉินชื่อแก้ไข

 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
ฉินชื่อ
秦氏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา จฺวิ้น
曹峻
จื่ออัน
子安
 
 
 
เฉา เสฺวียน
曹玹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา อ้าว
曹澳
 
เฉา จ้าน1
曹贊
 
เฉา อี2
曹壹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา เหิง
曹恒

โจโฉและฉินชื่อมีบุตรชายสองคนคือ โจเสฺวียน (เฉา เสฺวียน) และโจจฺวิ้น (เฉา จฺวิ้น)[34]

ผู้สืบทอดของโจเสฺวียนคือโจจ้าน (เฉา จ้าน) บุตรชายของโจหลิน (เฉา หลิน) ที่เป็นพี่น้องต่างมารดาของโจเสฺวียน ผู้สืบทอดของโจจ้านคือโจอี (เฉา อี) น้องชายของโจจ้าน บุตรชายของโจอีชื่อโจเหิง (เฉา เหิง)[35]

บุตรชายของโจจฺวิ้นชื่อโจอ้าว (เฉา อ้าว)[36]

 • 1 โจจ้าน (เฉา จ้าน) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจหลิน (เฉา หลิน) พี่น้องต่างมารดาของโจเสฺวียน (เฉา เสฺวียน) โจเสฺวียนเสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจจ้านจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด
 • 2 โจจ้าน (เฉา จ้าน) เสียชีวิตโดยไม่มีทายาทเช่นกัน โจอี (เฉา อี) น้องชายของโจจ้านจึงได้รับเลือกเป็นผู้สืบทอด ดังนั้นโจอีจึงถือเป็นทายาทในเชื้อสายของโจเสฺวียน (เฉา เสฺวียน)

อิ่นชื่อแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โฮจิ๋น
(เหอ จิ้น)
何進
ซุ่ยเกา
遂高
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
 
 
อิ่นชื่อ
尹氏
 
 
 
 
 
เหอ เสียน
何咸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา จฺวี่
曹矩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา หมิ่น1
曹敏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา คุน
曹焜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์หญิงจินเซียง2
金鄉公主
(ไม่ทราบชื่อ)
 
 
 
 
 
 
 
โฮอั๋น
(เหอ เยี่ยน)
何晏
ผิงชู
平叔
 
 
 
 
 
 
 

โจโฉและอิ่นชื่อมีบุตรชายคือโจจฺวี่ (เฉา จฺวี่)[37] อิ่นชื่อและโฮเสียน (เหอ เสียน) สามีเก่า[38] ซึ่งเป็นบุตรชายของโฮจิ๋น มีบุตรชายชื่อโฮอั๋น ซึ่งโจโฉรับเป็นบุตรบุญธรรมหลังอิ่นชื่อแต่งงานใหม่ โฮอั๋นแต่งงานกับองค์หญิงจินเซียง (ไม่ทราบชื่อตัว) บุตรสาวของโจโฉ[39][40]

ผู้สืบทอดของโจจฺวี่คือโจหมิ่น (เฉา หมิ่น) บุตรชายของโจจฺวิน (曹均 เฉา จฺวิน) พี่น้องต่างมารดาของโจจฺวี่ โจหมิ่นมีบุตรชายคือโจคุน (เฉา คุน)[41]

 • 1 โจหมิ่น (เฉา หมิ่น) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจจฺวิน (เฉา จฺวิน) พี่น้องต่างมารดาของโจจฺวี่ (เฉา จฺวี่) โจจฺวี่เสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจหมิ่นจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอด
 • 2 ตัวตนของมารดาขององค์หญิงจินเซียงไม่ปรากฏแน่ชัด เว่ย์โม่จฺวั้น (魏末傳) อ้างว่าองค์หญิงจินเซียงเป็นพี่น้องต่างบิดาของโฮอั๋นและว่าองค์หญิงจินเซียงเกิดจากมารดาเดียวกันกับเพ่ย์อ๋อง (โจหลิน (เฉา หลิน)) เผย์ ซงจือบ่งชี้ว่าจดหมายเหตุสามก๊กระบุว่ามารดาของโจหลินคือตู้ชื่อ มารดาของโฮอั๋นคืออิ่นชื่อ ดังนั้นถ้าองค์หญิงจินเซียงมีมารดาเดียวกันกับโจหลิน องค์หญิงจินเซียงจึงไม่อาจเป็นพี่น้องต่างบิดากับโฮอั๋น[40][42]

ซุนจีแก้ไข

 
 
โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
 
ซุนจี
孫姬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉา เปียว
曹彪
จูหู่
朱虎
 
เฉา จื่อช่าง
曹子上
 
เฉา จื่อฉิน
曹子勤
 
 
 
 
เฉา เจีย
曹嘉

โจโฉและซุนจีมียบุตรชายสามคนคือ โจจื่อช่าง (เฉา จื่อช่าง), โจจื่อฉิน (เฉา จื่อฉิน) และโจเปียว (เฉา เปียว)[43]

ทั้งโจจื่อช่าง[44]และโจจื่อฉิน[45]เสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจเปียวมีทายาทคือโจเจีย (เฉา เจีย) บุตรชาย[46]

หลี่จีแก้ไข

โจโฉ
(เฉา เชา)
曹操
เมิ่งเต๋อ
孟德
หลี่จี
李姬
เฉา จื๋อเจิ่ง
曹子整
เฉา จื่อเฉิง
曹子乘
เฉา จื่อจิง
曹子京
เฉา ฟั่น1
曹範
เฉา ฉั่น2
曹闡

โจโฉและหลี่จีมีบุตรชายสามคนคือ โจจื่อเฉิง (เฉาจื่อเฉิง), โจจื๋อเจิ่ง (เฉา จื๋อเจิ่ง) และโจจื่อจิง (เฉา จื่อจิง)[47]

ทั้งโจจื่อเฉอง[48]และโจจื่อจิง[49]เสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจจื๋อเจิ่งมีผู้สิบทอดคือโจฟั่น (เฉา ฟั่น) บุตรชายของโจจฺวี้ (เฉา จฺวี้) พี่น้องต่างมารดา โจฟั่นมีผู้สืบทอดเป็นน้องชายชื่อโจฉั่น (เฉา ฉั่น) [50]

 • 1 โจฟั่น (เฉา ฟั่น) แท้จริงแล้วเป็นบุตรชายของโจจฺวี้ (เฉา จฺวี้) พี่น้องต่างมารดาของโจจื๋อเจิ่ง (เฉา จื๋อเจิ่ง) โจจื๋อเจิ่งเสียชีวิตโดยไม่มีทายาท โจโฉจึงเลือกให้โจฟั่นเป็นผู้สืบทอด
 • 2 โจฟั่นเสีียชีวิตโดยไม่มีทายาทเช่นกัน น้องชายของโจฟั่นชื่อโจฉั่น (เฉา ฉั่น) จึงได้รับเลือกให้เป็นเป็นผู้สืบทอดในสายของโจจื๋อเจิ่ง

ภรรยาและบุตรคนอื่น ๆ ของโจโฉแก้ไข

โจผี/ภรรยาและบุตรของโจผีแก้ไข

โจยอยแก้ไข

โจฮองแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. (世語曰:嵩在泰山華縣。太祖令泰山太守應劭送家詣兗州,劭兵未至,陶謙密遣數千騎掩捕。嵩家以為劭迎,不設備。謙兵至,殺太祖弟德於門中。) อรรถาธิบายจาก ชื่อยฺหวี่ ใน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1.
 2. (長子衡,尚太祖弟海陽哀侯女,恩寵特隆。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9.
 3. de Crespigny, Rafe (2010). Imperial warlord : a biography of Cao Cao 155-220 AD. Leiden: Brill. p. 17 note 17. ISBN 9789004185227.
 4. (及子操起兵,不肯相隨,乃與少子疾避亂琅邪,為徐州刺史陶謙所殺。) โฮ่วฮั่นชู เล่มที่ 78.
 5. 5.0 5.1 (是時哀紹方彊,而策并江東,曹公力未能逞,且欲撫之。乃以弟女配策小弟匡,又為子章取賁女, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 46.
 6. (樊安公均,奉叔父薊恭公彬後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 7. (二年春正月,公到宛。張繡降,旣而悔之,復反。公與戰,軍敗,為流矢所中,長子昂、弟子安民遇害。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 1.
 8. 8.0 8.1 (東平靈王徽,奉叔公朗陵哀侯玉後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 9. (... 卞皇后生文皇帝、任城威王彰、陳思王植、蕭懷王熊, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 10. (子哀王炳嗣,食邑二千五百戶。六年薨,無子,國除。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19.
 11. (子楷嗣,徙封中牟。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19.
 12. (王昌,字公伯,為東平相散騎常侍,早卒。婦任城王曹子文女。) สี จั้วฉื่อ. เซียงหยางจี้ (襄陽記), เล่มที่ 2, ชีวประวัติหวาง ชาง และมารดา.
 13. (植,琰之兄女壻也。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 12.
 14. (詔書封臣息男苗為高陽鄉公,志為穆鄉公。) เฉาจื่อเจี้ยนจี้ (曹子建集), เล่มที่ 7, Memorial to express gratitude for the enfeoffment of my two sons as dukes (封二子為公謝恩章).
 15. (子志嗣,徙封濟北王。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19.
 16. (志別傳曰:志字允恭, ...) อรรถาธิบายจาก จื้อเปี๋ยจฺวั้น ใน จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 19.
 17. (金瓠,予之首女, ...) เฉาจื่อเจี้ยนจี้ (曹子建集), เล่มที่ 10, Lamenting Jinhu (金瓠哀辭).
 18. (行女生於季秋,而終於首夏。) เฉาจื่อเจี้ยนจี้ (曹子建集), เล่ม 10, Lamenting Xingnü (行女哀辭).
 19. (... 劉夫人生豐愍王昂、相殤王鑠, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 20. (魏略曰:太祖始有丁夫人,又劉夫人生子脩及清河長公主。) อรรถาธิบายจาก เว่ย์เลฺว่ ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 5.
 21. (初,太祖以女妻楙,即清河公主也。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9.
 22. (三年,以樊安公均子琬奉昂後, ... 琬薨,謚曰恭王。子廉嗣。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 23. (無子,國除。正元二年,以樂陵王茂子陽都鄉公竦繼鑠後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 24. (... 環夫人生鄧哀王沖、彭城王據、燕王宇, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 25. (... 命宛侯據子琮奉沖後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 26. (常道鄉公奐,宇之子,入繼大宗。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 27. (陳留王諱奐,字景明,武帝孫,燕王宇子也。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 4.
 28. (初,太后弟秉, ... 秉薨,子蘭嗣。 ... 封蘭弟琳為列侯, ... 琳女又為陳留王皇后, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 5.
 29. (... 杜夫人生沛穆王林、中山恭王衮, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 30. (獻帝傳曰:朗父名宜祿, ... 朗隨母氏畜于公宮,太祖甚愛之,每坐席,謂賔客曰:「豈有人愛假子如孤者乎?」) อรรถธาธิบายจากเซี่ยนตี้จฺวั้นในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 3.
 31. (子孚嗣。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 32. (林薨,子緯嗣。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 33. (案嵇氏譜:嵇康妻,林子之女也。) อรรถธาธิบายจากจี้ชื่อผู่ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 34. (... 秦夫人生濟陽懷王玹、陳留恭王峻, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 35. (早薨,無子。二十年,以沛王林子贊襲玹爵邑,早薨,無子。文帝復以贊弟壹紹玹後。 ... 壹薨,謚曰悼公。子恒嗣。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 36. (子澳嗣。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 37. (... 尹夫人生范陽閔王矩, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 38. (晏字平叔,南陽宛人,何進之孫,何咸之子也。) ซื่อคู่ เฉฺวียนชู บรรพจิงปู้ (經部) เล่มที่ 35.
 39. (晏,何進孫也。母尹氏,為太祖夫人。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9.
 40. 40.0 40.1 (魏末傳曰:晏婦金鄉公主,即晏同母妹。公主賢,謂其母沛王太妃曰:「晏為惡日甚,將何保身?」母笑曰:「汝得無妬晏邪!」) อรรถาธิบายจากเว่ย์โม่จฺวั้น ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9.
 41. (范陽閔王矩,早薨,無子。 ... 以樊安公均子敏奉矩後, ... 敏薨,謚曰原王。子焜嗣。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 42. (臣松之案:魏末傳云晏取其同母妹為妻,此搢紳所不忍言,雖楚王之妻媦,不是甚也已。設令此言出於舊史,猶將莫之或信,況厎下之書乎!案諸王公傳,沛王出自杜夫人所生。晏母姓尹,公主若與沛王同生,焉得言與晏同母?) อรรถาธิบายของเผย์ ซงจือ ในจดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 9
 43. (... 孫姬生臨邑殤公子上、楚王彪、剛殤公子勤, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 44. (臨邑殤公子上,早薨。太和五年,追封謚。無後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 45. (剛殤公子勤,早薨。太和五年追封謚。無後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 46. (正元元年詔曰:「故楚王彪, ... 其封彪世子嘉為常山真定王。」) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 47. (... 李姬生穀城殤公子乘、郿戴公子整、靈殤公子京, ...) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 48. (穀城殤公子乘,早薨。太和五年追封謚。無後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 49. (靈殤公子京,早薨。太和五年追封謚。無後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.
 50. (二十三年薨。無子。 ... 以彭城王據子範奉整後。 ... 無後。四年,詔以範弟東安鄉公闡為郿公,奉整後。) จดหมายเหตุสามก๊ก เล่มที่ 20.