แชมป์
iLynx
ชื่อในวิกิพีเดีย Sitdh
วันเกิด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2526
อาชีพ โปรแกรมเมอร์
เพศ ไม่ระบุ
สถานที่อยู่ เทงโบเช
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
16 มิถุนายน พ.ศ. 2549
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ ไม่ระบุ
สิ่งที่สนใจ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาละติน คอมพิวเตอร์ จาวา เพลย์สเตชั่นไพธอน
ติดวิกิพีเดีย ไม่ระบุ
ระดับทักษะ ไม่ระบุ
จำนวนเรื่องที่เขียน


วิกิพีเดีย:บาเบล
MacOS wordmark.svgผู้ใช้คนนี้ใช้แมคโอเอส
Gnome-mime-text-html.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
จาวาสคริปต์ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
Gnome-mime-text-css.svgผู้ใช้คนนี้สามารถใช้สไตล์ชีต ได้
Nuvola mimetypes source php.pngผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาพีเอชพี
Gnome-mime-text-x-java.svgผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา
ผู้ใช้ตามภาษา
วิกิพีเดีย:บาเบล
Crystal Project doc.pngผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า ๑ บทความ
ควรมีอย่างน้อย ๑ รูป
Firefox LiNsta.pngผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
nod-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเหนือได้ในระดับพื้นฐาน
คนใจ๊คนนี้ใจ๊กำเมืองได้มอกบ่ฮ้ายบ่ดี
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
zh-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนได้ในระดับพื้นฐาน
該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
ja-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับกลาง
この利用者はある程度の日本語ができます。
la-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาละตินได้ในระดับกลาง
Hic usuarius media latinitate contribuere potest.
400 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
800 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี
Dv11.pngผู้ใช้คนนี้รักจักรยาน
ผู้ใช้ตามภาษา