ไพทอน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ไพธอน)

ไพทอน, python อาจหมายถึง