ปูดูเชร์รี

(เปลี่ยนทางจาก ปุทุจเจรี)
บทความนี้กล่าวถึงยูทีของประเทศอินเดีย สำหรับเมืองหลวงของยูทีนี้ ดูที่ ปุทุจเจรี (เมือง)
ปูดูเชร์รี
Puducherry, Poudouchéry
पुदुच्चेरी, புதுச்சேரி
แผนที่แสดงที่ตั้งปูดูเชร์รี
แผนที่แสดงที่ตั้งปูดูเชร์รี
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก ปุทุจเจรี (พอนดิเชอร์รี)
เมืองใหญ่ที่สุด ปุทุจเจรี
เขตปกครอง 4 เขต
ภาษาประจำรัฐ ภาษาทมิฬ, ภาษาฝรั่งเศส
วันก่อตั้ง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
ราชยปาล อิกบัล สิงห์
มุขยมนตรี วี. ไวทิลินคาม
ISO IN-PY
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 192 ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 973,829 คน
ความหนาแน่น 1,979 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ ปูดูเชร์รี

ปุทุจเจรี (ทมิฬ: புதுச்சேரி ปูดุกเชรี อ่าน ปูดุชเชรี[1] ; ฝรั่งเศส: Poudouchéry ปูดูเชรี) หรือชื่อเดิมคือ พอนดิเชอร์รี[2] หรือ พอนดี (อังกฤษ: Pondicherry หรือ Pondy) เป็นเขตการปกครองดินแดนสหภาพแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเดิมพื้นที่นี้เคยเป็นอดีตอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส และมีดินแดนส่วนแยกอีกจำนวนหนึ่ง แต่เรียกรวมว่า ปุทุจเจรี เนื่องจากปุทุจเจรีเป็นดินแดนส่วนใหญ่ เดิมปุทุจเจรี มีชื่อเดิมว่า พอนดิเชอร์รี แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่[3][4] ซึ่งมีความหมายว่า หมู่บ้านใหม่ ตามภาษาทมิฬ[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ธิดา สาระยา ดร.. ประวัติศาสตร์มหาสมุทรอินเดีย. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ, 2554. หน้า 752
  2. ราชบัณฑิตยสถาน. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง (แก้ไขปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน, 2545. หน้า 37
  3. BBC: "New name for old French territory"
  4. "Pondicherry reverts to Pondicherry". The Times of India. 26 May 2006. สืบค้นเมื่อ 23 March 2010.
  5. BBC: "New name for old French territory" <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5365248.stm>.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข