ปลากดหัวแข็ง

(เปลี่ยนทางจาก ปลาอุกจุดดำ)
ปลากดหัวแข็ง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Siluriformes
วงศ์: Ariidae
สกุล: Arius
สปีชีส์: A.  maculatus
ชื่อทวินาม
Arius maculatus
(Thunberg, 1792)
ชื่อพ้อง[1]
  • Arius angulatus Bleeker, 1846
  • Arius chondropterygioides Bleeker, 1846
  • Arius gagoroides Bleeker, 1846
  • Arius heckelii Bleeker, 1846
  • Arius pidada Bleeker, 1846
  • Arius viviparus Bleeker, 1846
  • Hemipimelodus atripinnis Fowler, 1937
  • Hemipimelodus bicolor Fowler, 1935

ปลากดหัวแข็ง (อังกฤษ: Spotted catfish) เป็นปลาหนังมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arius maculatus ในวงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) มีรูปร่างและพฤติกรรมทั่วไปคล้ายปลาอุก (Cephalocassis borneensis) ที่เป็นปลาในวงศ์เดียวกัน ต่างกันตรงที่มีจุดสีดำอยู่ที่ครีบไขมัน

มีความยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ขนาดโตเต็มที่ยาวได้ถึง 80 เซนติเมตร พบในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงตอนล่าง รวมถึงทะเลสาบสงขลา หากินอยู่บริเวณพื้นน้ำ โดยกินสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังต่าง ๆ เป็นอาหาร[2] ปลากดหัวแข็ง มีชื่อเฉพาะในวงการปลาสวยงามว่า "ปลาอุกจุดดำ"

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Arius maculatus ". ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ.
  2. การศึกษาสัตว์หน้าดินในทะเลสาบสงขลา, โดย เสาวภา อังสุภานิช ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข