ปลากดทะเลหัวแข็ง

(เปลี่ยนทางจาก Arius)
ปลากดทะเลหัวแข็ง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: 70.6–0Ma

มาสทริเชียนยุคต้น-ปัจจุบัน[1]
Arius 090604-0044 mank.JPG
ปลากดทะเลในสกุล Arius ที่ไม่ทราบชนิด (Arius sp.) ในตลาดสด ที่จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Siluriformes
วงศ์: Ariidae
วงศ์ย่อย: Ariinae
สกุล: Arius
Valenciennes, 1840
ชนิดต้นแบบ
Pimelodus arius
Hamilton, 1822
ชนิด
ดูในเนื้อหา
ชื่อพ้อง

ปลากดทะเลหัวแข็ง (อังกฤษ: Hardhead catfishes) เป็นสกุลของปลาน้ำเค็มและน้ำกร่อย ในวงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) สกุลหนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arius (/อา-เรียส/)

ลักษณะสำคัญของปลาในสกุลนี้ ได้แก่ มีฟันที่เพดานปากอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และมีจำนวนหนวดซึ่งมีอยู่ 3 คู่ ที่ริมฝีปากบน 1 คู่ ริมฝีปากล่าง 1 คู่ และที่คาง 1 คู่ รูจมูกอยู่ใกล้กัน

ปลาในสกุลนี้ แม้จะเป็นปลาทะเล แต่ก็มีหลายชนิดที่เข้ามาหากินและอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำจืดที่ห่างไกลทะเลมาก เช่น แม่น้ำสาละวิน ตัวผู้จะทำหน้าที่อมไข่ที่ผ่านการปฏิสนธิแล้ว จนกระทั่งฟักเป็นตัว การจำแนกชนิดกระทำได้จากการสังเกตจากรูปร่างและขนาดของหัว ตำแหน่งและรูปร่างของครีบบางครีบ และครีบท้องเปลี่ยนรูปเป็นอวัยวะพิเศษผิดไปจากเดิม [2] พบกระจายพันธุ์ในชายฝั่งของแอฟริกาตะวันออกไปจนถึงเอเชียอาคเนย์[3]

การจำแนกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Sepkoski, Jack (2002). "A compendium of fossil marine animal genera". Bulletins of American Paleontology. 364: 560. สืบค้นเมื่อ 2008-01-08.
  2. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 257 หน้า. หน้า 80. ISBN 974-00-8738-8
  3. Marceniuk, Alexandre P.; Menezes, Naércio A. (2007). "Systematics of the family Ariidae (Ostariophysi, Siluriformes), with a redefinition of the genera" (PDF). Zootaxa 1416: 1–126.
  4. "Arius". ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ. สืบค้นเมื่อ August 7, 2016.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข