ประเสริฐ มงคลศิริ

นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ (เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2502) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี 2 สมัย

ประเสริฐ มงคลศิริ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี
ดำรงตำแหน่ง
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ก่อนหน้าพล เริงประเสริฐวิทย์
ถัดไปธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ
ดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้าพล เริงประเสริฐวิทย์
ถัดไปพล เริงประเสริฐวิทย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 กันยายน พ.ศ. 2502 (64 ปี)
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2535–2544)
รวมใจไทยชาติพัฒนา (2550–2551)

ประวัติ

แก้

นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของนายเง็กฮ้อ และ นางกิมเช็ง มงคลศิริ[1] และเป็นพี่ชายของนายประแสง มงคลศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมือง

แก้

นายแพทย์ประเสริฐ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกรวม 2 ครั้ง

พ.ศ. 2544 นายแพทย์ประเสริฐ ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 2 จังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายนพดล พลเสน จากพรรคชาติไทย ต่อมา พ.ศ. 2550 นายแพทย์ประเสริฐลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง ในสังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง และวางมือทางการเมืองในที่สุด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

นายแพทย์ประเสริฐ มงคลศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดอุทัยธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดอุทัยธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้