ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 24 ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) ณ โซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน2 ตุลาคม พ.ศ. 2531

อ้างอิงแก้ไข