ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 23 ค.ศ. 1984 ([[พ.ศ. 2527) ณ เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม12 สิงหาคม พ.ศ. 2527

อ้างอิงแก้ไข