หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ

ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (นามเดิม : หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ ทองแถม) (17 พฤษภาคม 2467 - 26 เมษายน 2560,อายุ 92 ปี) เป็นธิดาของหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ กับหม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ ทองใหญ่ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 4 คน ดังนี้

  1. ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ สมรสกับ นายพ่วง สุวรรณรัฐ
  2. หม่อมราชวงศ์หญิงจามิกร มณีสิงห์ สมรสกับ นายมงคล มณีสิงห์
  3. หม่อมราชวงศ์จารุพันธุ์ ทองแถม สมรสกับ นางประสม ทองแถม
  4. หม่อมราชวงศ์หญิงทรงสุวรรณ วิชัยธนพัฒน์ สมรสกับ พลเรือตรี อุทัย วิชัยธนพัฒน์
ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ
เกิด17 พฤษภาคม พ.ศ. 2467
เสียชีวิต26 เมษายน พ.ศ. 2560 (92 ปี)
คู่สมรสพ่วง สุวรรณรัฐ
บุตรพรรณวดี จุฑารัตนกุล
พิยดา สุวรรณรัฐ
พลากร สุวรรณรัฐ
ภราไดย สุวรรณรัฐ
พระนาย สุวรรณรัฐ
บิดามารดาหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม
หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ ทองใหญ่

ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ สมรสกับนายพ่วง สุวรรณรัฐ (11 กรกฎาคม 2454 - 10 พฤศจิกายน 2543,อายุ 89 ปี) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบุตร คือ

  1. ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมรสกับ นายจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
  2. นางพิยดา สุวรรณรัฐ ประกอบอาชีพอิสระ สมรสกับนายเฮนริค แลงเฟลด์
  3. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ (โฆวินทะ)
  4. นางภราไดย สุวรรณรัฐ สมรสกับ นายทินกร หิรัญพฤกษ์ ซึ่งมีลูกชายเป็นดารานักแสดงหนุ่มชื่อดัง "ภูริ หิรัญพฤกษ์"
  5. นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย[1] ซึ่งรับราชการในสายมหาดไทยเคยเป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข