บุญเลิศ สว่างกุล

นายบุญเลิศ สว่างกุล (เกิด 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 สมัย

บุญเลิศ สว่างกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 (76 ปี)
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คู่สมรส นางอุษณีย์ สว่างกุล

ประวัติแก้ไข

นายบุญเลิศ สว่างกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 เป็นบุตรของนายสังเกต และ นางหน่อดู สว่างกุล[1] สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง[2] สมรสกับนางอุษณีย์ สว่างกุล (สกุลเดิม ไพรัชกุล บุตรนายชาญชัย ไพรัชกุล อดีต ส.ส.เชียงใหม่) มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

บุญเลิศ เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ ในบ้านเกิด ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2538 รวม 4 สมัย[3]

ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[4]

พ.ศ. 2544 บุญเลิศ ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายสมบูรณ์ ไพรวัลย์ จากพรรคไทยรักไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บุญเลิศ สว่างกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดพรรคพลังธรรม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ดร. วีระ เลิศสมพร สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2553
  3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  4. คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ