ชาญชัย ไพรัชกุล

นายชาญชัย ไพรัชกุล (5 เมษายน พ.ศ. 2472 - ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย[1] และเป็นผู้ประดิษฐ์เรือหางยาว เมื่อ พ.ศ. 2482[2][3]

ชาญชัย ไพรัชกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 – 29 เมษายน พ.ศ. 2531
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2472 (91 ปี)
พรรคการเมือง สหประชาธิปไตย
คู่สมรส พักตร์พริ้ง ไพรัชกุล

ประวัติแก้ไข

นายชาญชัย ไพรัชกุล เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2472[4] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางพักตร์พริ้ง ไพรัชกุล ธิดา 2 คน คือ

  1. สุพรรณ (สมรสกับนายวารินทร์ ลิ้มศักดากุล อดีต ส.ส.เชียงใหม่)
  2. อุษณีย์ (สมรสกับนายบุญเลิศ สว่างกุล อดีต ส.ส.แม่ฮ่องสอน)

ชาญชัย ไพรัชกุล เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบคิดค้นเครื่องเรือหางยาว จนได้รับรางวัลผลงานคืดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจำปี 2527[5]

งานการเมืองแก้ไข

นายชาญชัย เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดทั้งหมด 3 สมัย (พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2528) ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย ซึ่งได้รับเลือกตั้งแค่ครั้งเดียว

ชาญชัย ไพรัชกุล เคยมีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในเรือนจำกลางเชียงใหม่[6] และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการดำเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หนังสือสิทธิครอบครองให้แก่ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนและทำมาหากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ. 2529[7] และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรจำนวนถึง 4 เรื่อง[8]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายชาญชัย ไพรัชกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย

อ้างอิงแก้ไข