นิวสเปน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตอุปราชนิวสเปน (สเปน: Virreinato de Nueva España; เสียงอ่านภาษาสเปน: [birejˈnato ðe ˈnweβa esˈpaɲa] ( ฟังเสียง)) หรือ ราชอาณาจักรนิวสเปน เป็นแก่นแท้ทางดินแดนที่สำคัญของจักรวรรดิสเปน ซึ่งถูกสถาปนาโดยสเปนสมัยราชวงศ์ฮาพส์บวร์คในช่วงการล่าอาณานิคมในทวีปอเมริกาของสเปน และมีเมืองหลวงอยู่ที่เม็กซิโกซิตี โดยที่เขตอำนาจศาลของนิวสเปนประกอบด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ที่ในปัจจุบันคือประเทศเม็กซิโก, พื้นที่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและรัฐแคลิฟอร์เนียในทวีปอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่, อเมริกากลาง, ตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และดินแดนในหมู่เกาะแปซิฟิกหลายเขต

เขตอุปราชนิวสเปน

Virreinato de Nueva España
ค.ศ. 1521–ค.ศ. 1821
ตราแผ่นดินแบบเก่าของเม็กซิโก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตอุปราช[1]ของนิวสเปน
ตราแผ่นดินแบบเก่าของเม็กซิโก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตอุปราช[1]
คำขวัญปลุสอุลตรา
"ไกลกว่านั้นอีก"
เพลงชาติมาร์ชาเรอัล
"เพลงมาร์ชหลวง"
(ค.ศ. 1775-1821)

ซ้าย: ธงชาติสเปน: ธงชาติแบบแรก, ธงพาณิชย์ และธงประจำป้อมปราการ และถือเป็นธงชาติแบบสุดท้ายที่ใช้บนทวีปอเมริกา ในป้อมปราการซานฆวนเดอูลูอา ขวา: ธงเขตอุปราชนิวสเปนพร้อมกับเครื่องหมายกากบาทบูร์กอญ และมงกุฎหลวงหรือมงกุฎดยุก (ธงทางการทหาร)
ขอบเขตที่มากที่สุดของเขตอุปราชนิวสเปน โดยพื้นที่สีเขียวอ่อนแสดงถึงพื้นที่ที่ถูกอ้างสิทธิ์การปกครองโดยนิวสเปน
ขอบเขตที่มากที่สุดของเขตอุปราชนิวสเปน โดยพื้นที่สีเขียวอ่อนแสดงถึงพื้นที่ที่ถูกอ้างสิทธิ์การปกครองโดยนิวสเปน
เมืองหลวงซิวตัดเดเมฆีโก
ภาษาทั่วไปสเปน (ภาษาราชการ, ภาษาในการปกครอง), นาวัตส์, มายา, ภาษาพื้นถิ่น, ฝรั่งเศส (หลุยส์เซียนาของสเปน)
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองราชอาณาจักร
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1521–1556
พระเจ้าชาร์ลที่ 1 (พระองค์แรก)
• ค.ศ. 1813–1821
พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7 (พระองค์สุดท้าย)
อุปราช 
• ค.ศ. 1535–1550
อันโตนิโอ เด เมนโดซา (คนแรก)
• ค.ศ. 1821
ฆวน โอโดโนฆู ผู้อาวุโสที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง (ไม่ใช่ตำแหน่งอุปราช)
สภานิติบัญญัติสภาอินดีส
ยุคประวัติศาสตร์สมัยอาณานิคม
ค.ศ. 1519–1521
• สถาปนาราชอาณาจักร
ค.ศ. 1521
27 พฤษภาคม ค.ศ. 1717
ค.ศ. 1739
• ได้ดินแดนหลุยเซียนาจากฝรั่งเศส
ค.ศ. 1762
1 ตุลาคม ค.ศ. 1800
22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1819
• คณะตริเอนิโอลิเบรัลยุบราชอาณาจักรนิวสเปน
31 พฤษภาคม ค.ศ. 1820
ค.ศ. 1821
ประชากร
• 1519
20 ล้านคน
• 1810
5 ถึง 6.5 ล้านคน
สกุลเงินเรอัลอาณานิคมสเปน
ก่อนหน้า
ถัดไป
เขตผู้ว่าการคิวบา
สามพันธมิตรของแอซเท็ก
Kingdom of Tzintzuntzan
อารยธรรมมายา
หลุยเซียนา (นูแวลฟร็องซ์)
Tlaxcala (Nahua state)
ชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกา
ตอนโด
เซบู (หน่วยการเมืองในประวัติศาสตร์)
เมย์นีลา
Caboloan
Sultanate of Ternate
ราชอาณาจักรกรานาดาใหม่
อินเดียตะวันตกของสเปน
อินเดียตะวันออกของสเปน
หลุยเซียนา (นูแวลฟร็องซ์)
ดินแดนฟลอริดา
ประเทศออริกอน
จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1

หมายเหตุ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Sierra López, Alejandro. "El rincón de la heráldica. Escudos de ciudades y regiones americanas" [The heraldry corner Coats of arms of American cities and regions]. Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte (ภาษาสเปน). Both the coat of arms of Lima and Mexico City were taken as a symbol of the kingdoms of which they were the capital, as can be seen in the Hall of Kingdoms in Madrid, where both appear representing the kingdoms of Peru and Mexico. Spanish: Tanto el escudo de Lima como el de la ciudad de México fueron tomados como sinécdoque de los reinos de los que eran capital, tal y como puede observarse en el Salón de Reinos de Madrid donde ambos aparecen representando a los reinos de Perú y México.


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้