นักบุญเจอโรม

นักบุญเจอโรม หรือ นักบุญเยโรม[1] (อังกฤษ: Jerome; ละติน: Eusebius Sophronius Hieronymus; กรีก: Ευσέβιος Σωφρόνιος Ιερώνυμος) เป็นบาทหลวงชาวโรมัน เกิดเมื่อประมาณปี ค.ศ. 347 ที่หมู่บ้านสไตรดอน บริเวณดัลเมเชีย และเสียชีวิตเมื่อประมาณวันที่ 30 กันยายน ปี ค.ศ. 420 ที่เบธเลเฮม แคว้นยูเดีย (ปัจจุบันประเทศอิสราเอล) นักบุญเจอโรมเป็นที่รู้จักกันในผลงานการแปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูเป็นภาษาละติน นอกจากนั้นนักบุญเจอโรมยังเป็นนักป้องกันคริสต์ศาสนา (Christian apologist) คัมภีร์ไบเบิลฉบับของนักบุญเจอโรม หรือที่เรียกว่า “Vulgate” ยังเป็นคัมภีร์ฉบับสำคัญของคริสตจักรโรมันคาทอลิก นักบุญเจอโรมได้รับการประกาศเป็นนักบุญและเป็นนักปราชญ์แห่งคริสตจักร นอกจากนั้นนักบุญเจอโรมก็ยังเป็นนักบุญในคริสตจักรออร์ทอดอกซ์และรู้จักกันในชื่อ “St. Jerome of Stridonium” หรือ “Blessed Jerome” (“Blessed” คนละความหมายกับ “บุญราศี” ที่ใช้กันทางตะวันตก)

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญเจอโรม
Lucas van Leyden 019.jpg
“นักบุญเจอโรม” อัลเบรชท์ ดือเรอร์
บาทหลวงและนักปราชญ์แห่งคริสตจักร
วันเกิด ราว ค.ศ. 347
เกิดที่ หมู่บ้านสไตรดอน บริเวณดัลเมเชีย
วันเสียชีวิต 30 กันยายน ค.ศ. 420
เสียชีวิตที่ เบธเลเฮม แคว้นยูเดีย (ปัจจุบันประเทศอิสราเอล)
นิกาย โรมันคาทอลิก

ลูเทอแรน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
คอปติกออร์ทอดอกซ์

สักการสถาน มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร
วันฉลอง 30 กันยายน
สัญลักษณ์ สิงโต, เสื้อคาร์ดินัล, กางเขน, หัวกะโหลก, นักศึกษาไบเบิล, นกฮูก, หนังสือและเครื่องเขียน
องค์อุปถัมภ์ นักโบราณคดี, ผู้ศึกษาไบเบิล, บรรณารักษ์, ห้องสมุด, เด็กนักเรียน, นักแปล
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

ในทางศิลปะของโรมันคาทอลิกนักบุญเจอโรมเป็นองค์อุปถัมภ์นักเทววิทยา[2] จะเป็นรูปคาร์ดินัลเคียงข้างนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป นักบุญแอมโบรสแห่งมิลาน และสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1 บางครั้งรูปนักบุญเจอโรมก็จะเป็นชายที่เกือบไม่มีเสี้อผ้าบนร่างกายอย่างนักพรต anchorite และมีเพียงกางเขน หัวกะโหลก คัมภีร์ไบเบิล และหมวกคาร์ดินัลสีแดงหรือเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงฐานะว่าเป็นคาร์ดินัล ในห้องแคบ ๆ ที่อาศัย บางครั้งก็จะมีสิงโตในรูปด้วยเพราะมีตำนานว่านักบุญเจอโรมช่วยถอนหนามที่ตำอุ้งเท้าสิงห์โตออก[3] และบางครั้งก็จะมีนกฮูกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมีปัญญา[4] เครื่องเขียนหรือทรัมเป็ตแห่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนี่งที่ใช้[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัตินักบุญตลอดปี: นักบุญเจอโรม
  2. http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-20078331.html
  3. The lion episode, in Vita Divi Hieronymi (Migne Pat. Lat. XXII, c. 209ff.) was translated by Helen Waddell Beasts and Saints (NY: Henry Holt) 1934) (on-line retelling).
  4. 4.0 4.1 The Collection: St. Jerome, gallery of the religious art collection of New Mexico State University, with explanations. Accessed August 10, 2007.

ดูเพิ่มแก้ไข

สมุดภาพแก้ไข