ออกัสตินแห่งฮิปโป

นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป (อังกฤษ: Augustine of Hippo) เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 354 ที่เมืองทากาส ประเทศแอลจีเรีย มีนามเดิมว่า เอาเรลิอุส เอากุสตินุส (ละติน: Aurelius Augustinus) เป็นนักเทววิทยาศาสนาคริสต์ยุคแรก งานเขียนของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อศาสนาคริสต์ตะวันตกและปรัชญาตะวันตก ได้รับแต่งตั้งเป็นบิชอปแห่งฮิปโปในปี ค.ศ. 396 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลแอฟริกาของจักรวรรดิโรมัน ออกัสตินถือเป็นปิตาจารย์ที่สำคัญที่สุดของคริสตจักร ผลงานที่สำคัญ 2 เรื่องคือ เทวนครและคำสารภาพบาป ซึ่งเป็นที่นิยมศึกษาอยู่แม้จนทุกวันนี้

ออกัสตินแห่งฮิปโป
“นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป” โดย ซีโมเน มาร์ตีนี ราว ค.ศ. 1320-1325
มุขนายก ธรรมสักขี
และนักปราชญ์แห่งคริสตจักร
เกิด13 พฤศจิกายน ค.ศ. 354
เมืองทากาส ในประเทศแอลจีเรีย
เสียชีวิต28 สิงหาคม ค.ศ. 430
เมืองฮิปโปเรเจียส ในประเทศแอลจีเรีย
นิกายโรมันคาทอลิก
แองกลิคัน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง28 สิงหาคม
สัญลักษณ์เด็ก, นกพิราบ, ปากกา, หอย, หัวใจถูกแทง
องค์อุปถัมภ์ผู้ทำเบียร์, ผู้พิมพ์, โรคตา, นักเทววิทยา

ก่อนจะมานับถือศาสนาคริสต์เข้าพิธีบัพติศมาในปี ค.ศ. 387 ออกัสตินเคยนับถือศาสนามาณีกี และยังได้รับอิทธิพลทางความคิดจากลัทธิเพลโตใหม่ของพลอไทนัส ออกัสตินจึงได้พัฒนาเทววิทยาและปรัชญาในแบบของตนเอง เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกใกล้จะแตก ท่านเล็งเห็นว่าคริสตจักรโรมันคาทอลิกจะเป็นเทวนครฝ่ายจิตวิญญาณให้กับประชาชนต่อไป แนวคิดของออกัสตินยังส่งผลมาตลอดสมัยกลาง

คริสตจักรโรมันคาทอลิกและแองกลิคันคอมมิวเนียนนับถือว่าท่านเป็นนักบุญ นักปราชญ์แห่งคริสตจักร มีวันฉลองตรงกับวันที่ 28 สิงหาคม และเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์คณะออกัสติเนียน นักพิมพ์ นักเทววิทยา ตลอดจนเมืองและมุขมณฑลอีกหลายแห่ง[1] แม้แต่นิกายโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะลัทธิคาลวิน ก็ยังถือว่าออกัสตินเป็นนักเทววิทยาผู้เป็นบิดาของการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ ทางอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ก็ถือว่าออกัสตินเป็นนักบุญเช่นกัน แต่กำหนดวันฉลองตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน[2]

ผลงานเขียนของนักบุญออกัสติน[3] แก้

  • คำสารภาพ (Confessions)
  • นครของพระเจ้า (Of the City of God)
  • ว่าด้วยพระตรีเอกภาพ (On the Trinity)
  • หลักคำสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และคริสตศาสนธรรม (On Christian Doctrine)
  • จดหมาย 218 ฉบับ
  • บทเทศน์สอนประมาณ 800 บท

อ้างอิง แก้

  1. Know Your Patron Saint. catholicapologetics.info
  2. Archimandrite [now Archbishop] Chrysostomos. "Book Review: The Place of Blessed Augustine in the Orthodox Church". Orthodox Tradition. II (3&4): 40–43. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-07-10. สืบค้นเมื่อ 28 June 2007.
  3. นักบุญออกัสติน, เว็บไซต์คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ.

ดูเพิ่ม แก้