นฤชาติ บุญสุวรรณ

นฤชาติ บุญสุวรรณ (เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2489) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย

นฤชาติ บุญสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2489 (78 ปี)
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ประวัติ

แก้

นฤชาติ บุญสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2489[1] เป็นบุตรของนายมุ่น กับนางเลียน บุญสุวรรณ[2] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

แก้

นฤชาติ เคยเป็นนักวิชาการสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 7 ปี ก่อนที่จะย้ายประจำที่ อำเภอหาดใหญ่

งานการเมือง

แก้

นฤชาติ ได้รับการชักชวนจาก นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ให้ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง เขาเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาชน[3] ในปี พ.ศ. 2531

หลังจากนั้นก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเรื่อยมา แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยสักครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

นฤชาติ บุญสุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้