ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201

ทางหลวงหมายเลข-2201.jpeg

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 หรือ ถนนไกรภักดี หรือ ถนนขุขันธ์-ช่องสะงำ เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ใช้สัญจรติดต่อกันในเขตอำเภอขุขันธ์และอำเภอภูสิงห์ โดยเริ่มแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ที่แยกขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ(เขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์) ผ่านพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ และไปสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์

แยกสำคัญแก้ไข

 • แยกขุขันธ์ (จุดเริ่มต้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 และทางหลวงชนบทหมายเลข ศก. 5050 ที่แยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220)
 • แยกบ้านแทรง (จุดเริ่มต้นของทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.7075 ที่แยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201)
 • แยกนาเจริญ (จุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24)

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
 • ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอขุขันธ์
 • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์
 • ตลาดเทศบาล 1
 • สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
 • บริษัท แอ็ดไวซ์ขุขันธ์ จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีชนบทอำเภอขุขันธ์ (เรือนสร้อยจิตร)
 • บริษัท ศรีสะเกษทรัพย์ไพบูลย์ จำกัด
 • วัดเทพทวารา(วัดบ้านแทรง)
 • โรงเรียนบ้านแทรง
 • ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านแทรง
 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียง ชุมชนบ้านแทรง
 • วัดบ้านราษีพัฒนา
 • วัดบ้านโสน
 • โรงเรียนบ้านโสน
 • วัดบ้านสี่แยกนาเจริญ
 • โรงเรียนบ้านสวาย
 • โรงเรียนบ้านละลม
 • โรงเรียนละลมวิทยา
 • โรงเรียนบ้าไพรพัฒนา
 • ด่านศุลกากรช่องสะงำ