ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 หรือ ถนนไกรภักดี สายขุขันธ์-ช่องสะงำ เป็นทางหลวงแผ่นดินที่ใช้สัญจรติดต่อกันในเขตอำเภอขุขันธ์และอำเภอภูสิงห์ โดยเริ่มแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ที่แยกขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ(เขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์) ผ่านพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ และไปสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201
ถนนไกรภักดี
ถนนสายขุขันธ์–ช่องสะงำ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว53.623 กิโลเมตร (33.320 ไมล์)
33.623 กิโลเมตร เป็นของกรมทางหลวง
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ทล.220 และ ศก.5050 ทางหลวงชนบทหมายเลข ศก.5050 ใน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 
ปลายทางทิศใต้ ด่านศุลกากรช่องสะงำ ไป กัมพูชา ประเทศกัมพูชา (ทางหลวง66)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 ทิศทาง: ขุขันธ์-ช่องสะงำ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ศรีสะเกษ 0+000 แยกขุขันธ์ เชื่อมต่อจาก: ถนนไกรภักดี ไปอำเภอไพรบึง เชื่อมต่อ ศก.5050 ศก.5050
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ไปอำเภอกันทรลักษ์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ไปอำเภอเมืองศรีสะเกษ
แยกบ้านแทรง ไม่มี ศก.4047 ศก.4047 ไปบ้านกันทรารมย์
ทางหลวงท้องถิ่น ไปบ้านแขว  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2201 ไปอำเภอภูสิงห์
ตรงไป: ทางหลวงท้องถิ่น ไปบรรจบ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
แยกนาเจริญ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ไปจังหวัดอุบลราชธานี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ไปจังหวัดสุรินทร์
ศก.4035 ศก.4035 ไปอำเภอขุนหาญ ไม่มี
ศก.2046 ศก.2046 ไปอำเภอภูสิงห์ ไม่มี
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2341 ไปบ้านนาตราว, บ้านปรือใหญ่ ไม่มี
ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2328 ไปอำเภอกาบเชิง
ตรงไป: ทางหลวงกัมพูชาหมายเลข 66 ไปเสียมราฐ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญ

แก้
 • ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
 • ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอขุขันธ์
 • สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์
 • ตลาดเทศบาล 1
 • สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์
 • บริษัท แอ็ดไวซ์ขุขันธ์ จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรีชนบทอำเภอขุขันธ์ (เรือนสร้อยจิตร)
 • บริษัท ศรีสะเกษทรัพย์ไพบูลย์ จำกัด
 • วัดเทพทวารา(วัดบ้านแทรง)
 • โรงเรียนบ้านแทรง
 • ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านแทรง
 • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียง ชุมชนบ้านแทรง
 • วัดบ้านราษีพัฒนา
 • วัดบ้านโสน
 • โรงเรียนบ้านโสน
 • วัดบ้านสี่แยกนาเจริญ
 • โรงเรียนบ้านสวาย
 • โรงเรียนบ้านละลม
 • โรงเรียนละลมวิทยา
 • โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
 • จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ
 • นครวัด-นครธม ประเทศกัมพูชา

เขตควบคุม

แก้

ถนนไกรภักดี แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ถนนไกรภักดี
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ 0+000 - 15+828 15.828 หมวดทางหลวงขุขันธ์ ศรีสะเกษที่ 1 ศรีสะเกษ
2 0102 แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ 15+828 - 53+623 37.795 หมวดทางหลวงภูสิงห์
รวม 2 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 53.623 กม.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้