ตุ่น จินตะเวช

ตุ่น จินตะเวช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 8 สมัย สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรคฯ ที่ได้รับเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และเป็นพี่ชายของนายปัญญา จินตะเวช[1] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย

ตุ่น จินตะเวช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 สิงหาคม พ.ศ. 2488
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เสียชีวิต 28 เมษายน พ.ศ. 2558 (69 ปี)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส อรนุช จินตะเวช
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ตุ่น จินตะเวช เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จาก Agriculture Gregorio Araneta University ประเทศฟิลิปปินส์[2]

นายตุ่น สมรสกับนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์หารบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีบุตร 4 คน คือ 1นายทนงศักดิ์ จินตะเวช 2นายอัครพล จินตะเวช 3นายนันท์นภัส จินตะเวช และ 4นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช[1]

ตุ่น จินตะเวช เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 สิริอายุรวม 69 ปี [3]

การทำงานแก้ไข

ตุ่น จินตะเวช เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและกำนันในอำเภอเดชอุดม ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ได้ย้ายมาสังกัดพรรคมหาชน และเป็นหนึ่งในสอง ส.ส.ของพรรคมหาชน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครในสังกัดพรรคชาติไทย และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครในนามพรรคชาติไทยพัฒนา และเป็น ส.ส.เพียงคนเดียวของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข