กำนัน ไม่ใช่ข้าราชการเเต่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในระดับตำบล

ตำแหน่งกำนันเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2435 กำนันมาจากการเลือกตั้ง โดยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนัน เดิมเป็นตำแหน่งตลอดชีพแต่ปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายให้ดำรงตำแหน่ง 5 ปี หน้าที่หลักของกำนันคือการนำนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมาปฏิบัติและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและเป็นตัวแทนของประชาชนในการติดต่อราชการ

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้ตำบลมีบทบาทในการกำหนดนโยบายท้องถิ่น[1]

อ้างอิง แก้

  1. "Tambon Council and Tambon Administrative Authority Act BE 2537" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-04-23. สืบค้นเมื่อ 2023-04-23.