จักรพรรดินีโคเงียวกุ

สมเด็จพระจักรพรรดินีโคเงียวกุ (594–661) หรือ สมเด็จพระจักรพรรดินีไซเม เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 35 ของประเทศญี่ปุ่น พระนางเป็นหนึ่งในสมเด็จพระจักรพรรดินีเพียงสองพระองค์ของญี่ปุ่นที่ได้ครองราชย์ถึงสองครั้ง (อีกพระองค์หนึ่งคือจักรพรรดินีโคเก็ง) พระนางครองราชย์ครั้งแรกเมื่อค.ศ. 686 เมื่อจักรพรรดิโจเม พระราชสวามีได้เสด็จสวรรคต พระนางครองราชย์สั้นๆเป็นเวลา 3 ปี จึงสละราชบัลลังก์ให้จักรพรรดิโคโตะกุ ผู้มีศักดิ์เป็นหลานอาของจักรพรรดิโจเม ต่อมาภายหลังจักรพรรดิโคโตะกุสวรรคต พระนางได้ครองราชย์เป็นครั้งที่สองเมื่อ ค.ศ. 645 จนเสด็จสรรคต พระราชบุตรองค์โตของพระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์ต่อเป็น จักรพรรดิเท็นจิ

จักรพรรดินีโคเงียวกุ
จักรพรรดินีไซเม
Empress Kogyoku-Saimei.jpg
จักรพรรดินีนาถแห่งญี่ปุ่น
ครองราชย์
ครั้งที่ 1 : 25 มกราคม 642 – 12 กรกฎาคม 645
ครั้งที่ 2 : 3 มกราคม 655 – 24 สิงหาคม 661
ทรงราชย์ครั้งที่ 1 : 25 มกราคม ค.ศ. 642
ครั้งที่ 2 : 3 มกราคม ค.ศ. 655
พิธีราชาภิเษกครั้งที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 642
ครั้งที่ 2 : 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 655
รัชกาลก่อนหน้าโจะเม (จักรพรรดิองค์ที่ 34)
โคโตะกุ (จักรพรรดิองค์ที่ 36)
รัชกาลถัดไปโคโตะกุ (จักรพรรดิองค์ที่ 36)
เท็นจิ (จักรพรรดิองค์ที่ 38)

ประสูติค.ศ. 594
พระบรมนามาภิไธยทะกะระ
สวรรคต24 สิงหาคม ค.ศ. 661
พระราชบิดาเจ้าชายชินุ
พระราชมารดาเจ้าหญิงคิบิสึฮิเมะ
พระราชสวามีจักรพรรดิโจะเม
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิเท็นจิ
จักรพรรดิเท็มมุ

แผนผังแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข