จักรพรรดิโยเม (ญี่ปุ่น: 用明天皇โรมาจิYōmei tennō) (พ.ศ. 1061 - พ.ศ. 1130) เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นรัชกาลที่ 31[1] ตามที่ได้จัดเรียงไว้ในรายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น[2]

จักรพรรดิโยเม
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 31
ครองราชย์
14 กันยายน พ.ศ. 1128 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 1130
ทรงราชย์14 กันยายน พ.ศ. 1128
ราชาภิเษก3 ตุลาคม พ.ศ. 1128
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิบิดะสึ
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิซุซุง

พระราชสมภพพ.ศ. 1061
พระอิสริยยศจักรพรรดิญี่ปุ่น
สวรรคต21 พฤษภาคม พ.ศ. 1130
สุสานหลวงคะวะจิ โนะ ชินะกะ โนะ บะระ โนะ มิสะสะกิ (โอซะกะ)

จักรพรรดิโยเมครองราชย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 1128 จนกระทั่งพระองค์เสร็จสวรรคต[3]

การอภิเษกสมรส

แก้

จักรพรรดิโยเมเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ของจักรพรรดิคิมเม และพระราชชนนีคือโสะกะ โนะ คิตะชิฮิเมะ ธิดาของโสะกะ โนะ อินะเมะ[4]

  • ในปีพ.ศ. 1129 จักรพรรดิโยเมอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอะนะโนะเบะ โนะ ฮะชิฮิโตะ ผู้เป็นพระกนิษฐภคินี (ญี่ปุ่น: 穴穂部間人皇女โรมาจิอะนะโนะเบะ โนะ ฮะชิฮิโตะ โนะ ฮิเมะมิโกะ) ซึ่งพระชนนีคือธิดาอีกคนของอินะเมะ ซึ่งมีพระนามว่าโซะกะ โนะ โอะอะเนะ ฮิเมะ เจ้าหญิงอะนะโนะเบะ โนะ ฮะชิฮิโตะให้กำเนิดพระราชบุตร 4 พระองค์ รวมถึงเจ้าชายโชโตะกุซึ่งภายหลังพระองค์เป็นมกุฎราชกุมารและผู้สำเร็จราชการแทนจักรพรรดินีซุอิโกะ พระราชบุตรองค์ที่สองคือเจ้าชายคุเมะ องค์ที่สามคือเจ้าชายเยะกุริ และองค์ที่สี่คือเจ้าชายมะมุตะ
  • อิชิคินะ (ธิดาของโสะกะ โนะ อินะเมะ) อภิเษกสมรสกับจักรพรรดิโยเม ให้กำเนิดเจ้าชายทะเมะ (หรืออีกพระนามคือโทะโยะระ)
  • ฮิโระโกะ (ธิดาของอิฮะมุระ หรือคะสึระกิ โนะ อะทะเฮะ) ให้กำเนิดเจ้าชายมะโระโกะ และเจ้าชายนุกะเดะ ฮิเมะ

จักรพรรดิโยเมมีพระมเหสี 3 พระองค์ พระราชบุตรและพระราชธิดาอีก 7 พระองค์[5]

พระราชบุตรของจักรพรรดิโยะเม ซึ่งมีพระนามว่าเจ้าชายอุมะยะโดะ เป็นที่รู้จักกันในนามเจ้าชายโชโตะกุ.[6]

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Imperial Household Agency (Kunaichō): 用明天皇 (31)
  2. Ponsonby-Fane, Richard. (1959). The Imperial House of Japan, p. 46.
  3. Brown, Delmer et al. (1979). Gukanshō, p.263; Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du Japon, pp. 37–38., p. 37, ที่ Google Books
  4. Varley, p.125.
  5. Brown, p. 263.
  6. Varley, pp.125–129.