จักรพรรดิโจะเมะ (ญี่ปุ่น: 舒明天皇โรมาจิJomei-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 34 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิโจะเม
จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 34
15 เมษายน ค.ศ. 628 - 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 641
ราชาภิเษก2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 629
รัชกาลก่อนหน้าซุอิโกะ
รัชกาลถัดไปโคเงียวกุ

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิโจะเม
พระราชสมภพค.ศ. 593
พระบรมนามาภิไธยทะมุระ
พระอิสริยยศจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
สวรรคต17 พฤศจิกายน ค.ศ. 641
นะระ
พระราชบิดาเจ้าชายโอะชิซะกะ
จักรพรรดินี (โคโง)จักรพรรดินีโคเงียวกุ

จักรพรรดิโจะเมครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 629 - ค.ศ. 641

พระราชประวัติ แก้

ก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ จักรพรรดิโจะเมมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายทะมุระ

เป็นพระราชนัดดาใน จักรพรรดิบิดะสึ ทั้งทางฝั่งพระราชบิดาและพระราชมารดาเนื่องจาก เจ้าชายโอะชิซะกะ พระราชบิดาเป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิบิดะสึส่วนพระราชมารดาคือ เจ้าหญิงนุกะเตะฮิเมะ เป็นพระขนิษฐาในจักรพรรดิบิดะสึทำให้จักรพรรดิิบิดะสึมีศักดิ์เป็นพระอัยกา (ปู่) และพระปิตุลา (ลุง) ของเจ้าชายทะมุระ

เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิโจะเม แก้

เนื่องจากจักรพรรดินีซุอิโกะผู้เป็นพระปิตุจฉา (อา) ไร้รัชทายาททำให้ก่อนที่พระนางจะสวรรคตได้เรียกเจ้าชายทะมุระและเจ้าชายยะมะชิโระพระโอรสใน เจ้าชายโชโตะกุ เข้าเฝ้าที่เตียงพระบรรทมและได้แต่งตั้งเจ้าชายทะมุระขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาหลังจากนั้นราชสำนักได้แตกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าชายทะมุระและฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าชายยะมะชิโระซึ่ง โซะงะ โนะ เอะมิชิ ขุนนางใหญ่ในราชสำนักได้อาศัยพระกระแสรับสั่งสุดท้ายของจักรพรรดินีซุอิโกะสถาปนาเจ้าชายทะมุระขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ส่วนเจ้าชายยะมะชิโระถูกปลงพระชนม์

  • 15 เมษายน ค.ศ. 628 (วันที่ 7 เดือน 3) : ปีที่ 36 ในรัชสมัยจักรพรรดินีซุอิโกะองค์จักรพรรดินีสวรรคตโดยไร้รัชทายาททำให้เจ้าชายทะมุระพระราชนัดดาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโจะเม
  • 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 629 (วันที่ 4 เดือน 1) : จักรพรรดิโจะเมได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระราชวังหลวงโอะฮะริดะ
  • 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 641 (วันที่ 9 เดือน 10) : ปีที่ 13 ในรัชสมัยจักรพรรดิโจะเมะสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 48 พรรษา

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้