จักรพรรดิโคโตกุ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จพระจักรพรรดิโคโตกุ (ภาษาญี่ปุ่น: 孝徳天皇, Kōtoku-tennō?) (ค.ศ. 596 - 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 654) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 36 แห่งญี่ปุ่น ทรงปกครองญี่ปุ่นในฐานะพระจักรพรรดิเป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 645 จนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 654

จักรพรรดิโคโตกุ
Emperor family tree26-37.png
แผนผังการสืบราชบัลลังก์ตั้งแต่รัชกาลที่ 26-37
จักรพรรดิญี่ปุ่น องค์ที่ 36
12 กรกฎาคม ค.ศ. 645 - 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 654
พิธีราชาภิเษกค.ศ. 645
รัชศกไทกะ (Taika) (645 – 650)
ฮะกุชิ (Hakuchi) (650 – 655)
รัชกาลก่อนหน้าโคเงียวกุ
รัชกาลถัดไปไซเม

พระนามเต็มสมเด็จพระจักรพรรดิโคโตกุ
ประสูติค.ศ. 596
สวรรคต24 พฤศจิกายน ค.ศ. 654

สมเด็จพระจักรพรรดิโคโตกุทรงเป็นมหาราชของญี่ปุ่น พระองค์ท่านได้สร้างวัดหลายแห่ง และทำให้ศิลปะสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงตรากฎหมายขึ้นมาหลายฉบับ นอกจากนี้จักรพรรดิโคโตกุยังเริ่มใช้ปีรัชศกเป็นองค์แรกซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน