ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทย

ยินดีต้อนรับคุณ พีรวงค์ สู่วิกิพีเดียภาษาไทย หน้าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ:

  มือใหม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากแก้หรือต่อเติมบทความที่มีอยู่แล้วก่อน ไม่ควรรีบสร้างบทความด้วยตัวเองเพราะมักไม่ผ่านและถูกลบ

แนะนำเว็บ

และ

เรียนรู้การแก้ไข (ขอใช้เวลาอ่านไม่นานเพื่อให้ทราบพื้นฐาน)

อีกทางหนึ่ง อ่านหน้า การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ซึ่งสรุปทุกอย่างไว้หน้าเดียว

ฉันอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจเลย
ถามที่แผนกช่วยเหลือ หรือ ถามในหน้านี้แหละ! หรือ ใช้ แชตดิสคอร์ด

อย่าลืมลงชื่อในหน้าพูดคุย โดยการพิมพ์ --~~~~ จะปรากฏชื่อและวันเวลา

Hello พีรวงค์! Welcome to Thai Wikipedia. If you are not a Thai speaker, you can ask a question in our Guestbook.


-- New user message (พูดคุย) 10:48, 25 ธันวาคม 2558 (ICT)

บรรดาศักดิ์เจ้านครฝ่ายเหนือ แก้ไข

เห็นคุณพีรวงค์ พยายามอ้างบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองแพร่ทั้งหลายว่าเป็น "เจ้าหลวง" แสดงว่าไม่เข้าใจพัฒนาการของบรรดาศักดิ์ในหัวเมืองล้านนา จึงขออธิบายคร่าว ๆ ดังนี้ครับ

นับแต่ล้านนาเป็นประเทศราชของสยาม สยามได้ตั้งบรรดาศักดิ์ระดับสูงไว้ปกครองแต่ละนคร เรียกว่า "พระเป็นเจ้าทั้งสาม" คือ พระยาหลวง (หรือพระยานคร) พระยาอุปราช และพระยาราชวงศ์ ภายหลังราชสำนักสยามให้เพิ่มพระยาราชบุตรและพระยาเมืองแก้ว จึงเป็น "เจ้าขัน 5 ใบ" จนถึงสมัย ร. 4 จึงให้ยกเจ้าขัน 5 ใบของเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และน่าน ขึ้นเป็นเจ้า เจ้าเมืองทั้ง 4 จึงเป็นเจ้าหลวงหรือเจ้านครมานับแต่นั้น ส่วนเจ้าเมืองแพร่ยังเป็นพระยาอยู่จนโปรดให้พระยาพิริยวิไชยเป็นเจ้าพิริยเทพวงศ์เป็นครั้งแรก แต่ภายหลังก็ถูกถอดยศ กลายเป็นนายน้อยเทพวงศ์ เจ้าพิริยเทพวงศ์จึงเป็นเจ้าหลวงองค์แรก องค์เดียว และองค์สุดท้ายของเมืองแพรครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 22:22, 11 พฤษภาคม 2559 (ICT)

ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับ พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยผมก็คนเชียงใหม่ ถ้าคุณอ่านที่ผมอธิบายข้างต้นดี ๆ ถี่ถ้วน ผมไม่ได้พูดถึงอิสริยยศ "เจ้า" ที่เป็นสกุลยศ แต่หมายถึง "เจ้าขัน 5 ใบ" ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ที่ล้านนาสถาปนาเองไม่ได้ แต่ต้องให้ราชสำนักสยามตั้งให้ ดังนั้น "เจ้าขัน 5 ใบ" จึงเป็นเจ้ามาตั้งแต่ ร. 4 ครับ หลักฐานในพงศาวดารก็ระบุอยู่ ส่วนที่คุณว่า "กษัตริย์ผู้ครองนครทั้งห้าในหัวเมืองล้านนา ... ต่างก็เรียกว่าเจ้าหลวงทั้งสิ้น" นี่ไม่เป็นความจริงครับ หลักฐานในจารึกโบราณต่าง ๆ ระบุคำนำหน้าพระนามกษัตริย์ล้านนาว่า "พฺรญา" (อ่านว่า พญา) ทางสยามสะกดว่า "พระยา" ดังปรากฏในพงศาวดารโยนก ล้านนาจึงมีแต่พระยาหลวง ไม่มีการใช้คำว่าเจ้าหลวงจนกระทั่งสมัย ร. 4 นั่นแหละครับ คำว่าเจ้าหลวงเป็นคำที่คนล้านนาสมัยหลังใช้เลยเถิดเพราะความเข้าใจผิดว่าเป็นอิสริยยศเจ้าผู้ครองนครทุกองค์ ถ้าคุณยืนยันว่ามี ขอให้หาหลักฐานที่เป็นเอกสารชั้นต้น (เช่น ศิลาจารึก ใบลาน ตำนาน พงศาวดารเก่า ราชกิจจานุเบกษา) มายืนยันด้วยครับ อีกอย่างหนึ่ง ผมยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่มีเจ้าขัน 5 ใบ เป็นเจ้าอย่างที่คุณอ้างในบทความ "นครรัฐแพร่" เพราะไม่ปรากฏว่าทางสยามตั้งใครในแพร่เป็นเจ้าราชบุตรและเจ้าบุรีรตน์ เช่นที่ตั้งให้นครอื่น ๆ การตั้งพระยาพิริยวิไชยเป็นเจ้าพิริยเทพวงษ์ จึงเป็นแต่ท่านองค์เดียวครับ ทำให้ไม่มีเจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร และเจ้าบุรีรัตน์ (มีแต่พระยา) ในเมืองนครแพร่ ถ้าคุณหาหลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับการตั้งไม่ได้ ต่อไปผมจะลบข้อมูลส่วนนี้ด้วยครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 13:51, 12 พฤษภาคม 2559 (ICT)
ถ้ายอมรับว่าเจ้าขัน 5 ใบเมืองแพร่เป็นพระยา ผมอยากให้คุณพีรวงค์แก้ที่บทความนครรัฐแพร่ด้วยครับ กรณีการใช้คำว่าเจ้าหลวงแผ่นดินเย็น เจ้าหลวงเศรษฐี ผมยังไม่พบหลักฐานชั้นต้นว่ามีคำนี้ แต่เนื่องจากถูกอ้างถึงกันมาก จึงปล่อยอย่างนั้น ถ้าดูบทความของพระยาพุทธวงศ์จะเห็นว่าในเนื้อหาใช้คำว่าเจ้าหลวงแผ่นดินเย็นแค่ 2 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ยังมีปัญหา ส่วนในบทความพระยาคำฝั้นผมยังไม่ได้แก้ไข จึงยังพบศัพท์บกพร่องอยู่มาก ผมจะรีบดำเนินการต่อไปครับ อยากให้คุณสังเกตด้วยว่าเจ้านครอื่น ๆ ยุคแรกก็เป็นพระยาหลวงกันทั้งนั้น และบทความเลี่ยงการใช้คำว่าเจ้าหลวง จนถึงองค์ที่มีการแต่งตั้งจากทางสยามแล้ว กรณีบรรพชนของเจ้าปิ่นแก้วนั้น ผมว่าตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ดังที่ได้ระบุอ้างอิงไว้ คุณไม่ควรแก้ไขในส่วนนี้เพราะจะทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากแหล่งที่มา หากคุณมีข้อมูลที่แตกต่างจากนี้ ควรใช้การเพิ่มข้อมูล แล้วระบุแหล่งอ้างอิง เช่น บอกว่า "แต่...(ชื่อแหล่งที่มา)...ระบุว่า เจ้าปิ่นแก้วเป็นธิดาของพระยาเทพวงศ์..."
ป.ล. ลงข้อความในหน้าพูดคุยของใคร ขอให้ลงตามหัวข้อนั้น (ด้านล่างสุดของหน้า อย่าลงข้อความที่ด้านบนของหน้า) เสร็จแล้วกดที่ไอคอนลายเซ็น (ตรงแถบเครื่องมือด้านบน มีรูปดินสอ) เวลาบันทึกข้อความจะได้ระบุผู้เขียนและเวลาเขียนครับ ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และหวังว่าคุณพีรวงค์จะช่วยพัฒนาบทความต่าง ๆ ตามแนวนโยบายของวิกิต่อไปครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 15:25, 12 พฤษภาคม 2559 (ICT)
ขอโทษด้วยครับ ถ้าจะใส่คำว่า "เจ้าหลวง" กลับเข้าในบทความ ก็จำเป็นต้องมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือลงกำกับ แต่ผมไม่มีหนังสือสักเล่มที่ระบุเช่นนั้น เว็บไซต์วังฟ่อนเองก็ไม่มีอ้างอิงที่มาของข้อมูล คือจะมาใช้อ้างอิงในวิกิก็ได้ครับ แต่ทางวิชาการถือว่าความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแหล่งที่มาชั้นต้น เช่น พงศาวดาร ฯลฯ และต้องยึดตามหลักฐานนี้เป็นหลัก ส่วนบทความเจ้าหลวงนครอื่น ๆ ผมได้ทยอยแก้ไขไปพักใหญ่แล้ว เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 11:47, 14 พฤษภาคม 2559 (ICT)
คุณพีรวงค์ ลองอ่านที่บทความ "ประเทศราช" ดูนะครับ จะเห็นว่าสยามเขาจัดชั้นประเทศราชของเขาไว้ 3 ชั้น คือ พระเจ้าประเทศราช เจ้าประเทศราช และพระยาประเทศราช ดังนั้น เจ้าผู้ครองนครแพร่จึงมีศักดิ์เป็นเจ้าเฉพาะที่ฝ่ายล้านนาเรายอมรับกันเอง แต่ในทางสยามยังถือเป็น "พระยาประเทศราช" เท่านั้น จนกระทั่งพระยาพิริยวิไชยได้เป็นเจ้าพิริยเทพวงษ์ จึงถือว่าเป็นเจ้าประเทศราชมาแต่นั้นครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 17:35, 15 พฤษภาคม 2559 (ICT)
ขอบคุณมากครับที่ได้ปรับปรุงบทความนครรัฐแพร่ กรณีหัวเมืองมลายูนั้น สมัยที่ยังเป็นประเทศราชของสยาม สุลต่านแห่งเกดะห์มีเป็นพระยาไทรบุรี เหมือนอย่างที่เจ้านครแพร่ได้เป็นพระยาแพร่ แต่สมัย ร. 5 ได้มีการตั้งพระยาไทรบุรีบางคนขึ้นเป็นเจ้าพระยาเป็นกรณีพิเศษ เหมือนอย่างที่พระยาพิริยวิไชยได้เป็นเจ้าพิริยเทพวงษ์น่ะครับ แต่ถ้าเทียบกันแล้วเจ้าพระยาไทรบุรีจะได้เครื่องราชฯ สูงกว่าครับ เพราะเมืองไทรบุรีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สยามอยากรักษาอำนาจไว้ ส่วนคุ้มเจ้าน้อยหนู ผมไม่มีข้อมูลเลยครับ หากพบจะแจ้งอีกทีครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 10:10, 29 พฤษภาคม 2559 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:Suriyachangwang.jpg แก้ไข

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:Suriyachangwang.jpg อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 09:08, 13 ตุลาคม 2559 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์.jpg แก้ไข

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์.jpg อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 23:52, 27 พฤศจิกายน 2559 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต สำหรับภาพที่คุณอัปโหลด แก้ไข

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลดภาพดังต่อไปนี้

ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 00:52, 28 พฤศจิกายน 2559 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:วิทยา สุริยะ .gif แก้ไข

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:วิทยา สุริยะ .gif อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 11:19, 8 มกราคม 2560 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:วิทยา สุริยะ .gif แก้ไข

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:วิทยา สุริยะ .gif อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 12:19, 8 มกราคม 2560 (ICT)

แม่เจ้าศรีโสภา แก้ไข

ผมยึดหลักการตั้งชื่อบทความตามแบบแม่เจ้าองค์อื่น ๆ ครับ ดูได้จาก เจ้าทิพเกสร, เจ้าจามรีวงศ์, เจ้าทิพเนตร, เจ้าอุษา

ผมอยากให้ยึดตามเอกสารของล้านนา หรือความหมายตามราชบัณฑิตสถาน เพื่อเป็นบรรทัดฐานของบทความแม่เจ้าองค์อื่นด้วย เพื่อเป็นการให้เกียรติท่าน เพราะตำแหน่งแม่เจ้าถือเป็นอิสริยยศ--พีรวงค์ (คุย) 21:33, 27 มิถุนายน 2563 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

พระยาแสนซ้าย แก้ไข

เรื่องพระยาแสนซ้ายเป็นคนๆ เดียวกับพระยาอุปเสนหรือพระยาเทพวงศ์ลิ้นทอง เป็นข้อสันนิษฐานของ อ.ชัยวุฒิ ไชยชนะครับ พระยาแสนซ้ายมีตัวตนจริง ขอให้ท่านพีรวงศ์ลองหาบทความเรื่องเจ้าผู้ครองนครแพร่ประเทศราชของสยาม ของ อ.ภูเดช แสนสา ในหนังสือหมุดหมายประวัติศาสตร์ล้านนาดูครับ

พญาเมืองไชย เป็นชื่อตัว แต่พระเมืองไชย หรือพระเมืองใจ เป็นตำแหน่งเจ้านายชั้นรองจากสยามครับ

แล้วเรื่องที่พระยาเทพวงศ์เป็นลูกเจ้าฟ้าชายสามจากเชียงตุงก็ยังไม่มีหลักฐาน เจ้าฟ้าชายสามกับทายาทถูกกวาดต้อนจากเชียงตุงมาอยู่เชียงใหม่และอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าเชียงใหม่ตลอดเวลา จะไปครองเมืองอื่นได้อย่างไร ขอให้แก้ด้วยครับ Nubbkao (คุย) 16:47, 28 สิงหาคม 2563 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]