เจ้าอุษา[1] หรือ เจ้าอุสาห์ เป็นพระธิดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ และเป็นพระชายาในพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ซึ่งทั้งสองต่างเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่ลำดับที่ 5 และ 6[2] เป็นพระมารดาของเจ้าทิพเกสร พระชายาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 และเป็นพระอัยยิกาของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าอุษา
Princess Usa.jpg
ภรรยาพระเจ้านครเชียงใหม่
ดำรงพระยศพ.ศ. 2397–2413 (?)
ก่อนหน้าเจ้าสุวรรณคำแผ่น
ถัดไปเจ้าทิพเกสร
พระสวามีพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
พระธิดาเจ้าทิพเกสร
เจ้าอุบลวรรณา
ราชวงศ์ทิพย์จักร
พระบิดาพระเจ้ามโหตรประเทศ
พระมารดาเจ้าสุวรรณคำแผ่น
ศาสนาพุทธ

พระประวัติแก้ไข

เจ้าอุษาเป็นพระธิดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 5 กับเจ้าสุวรรณคำแผ่น มีพระเชษฐาและภคินีได้แก่ เจ้าสุริยวงศ์ (ช.), เจ้ามหาเทพ (ช.), เจ้าบัวทิพย์ (ญ.) และเจ้าคำหลอ (ญ.)

เจ้าอุษาเสกสมรสกับพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ พระเจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 6 พระโอรสของพระเจ้ากาวิละ พระเจ้านครเชียงใหม่องค์ที่ 1 และเจ้าโนจา มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ

  1. เจ้าทิพเกสร (พ.ศ. 2384—2427) เป็นพระชายาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และเป็นพระชนนีในเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. เจ้าอุบลวรรณา ( พ.ศ. 2388—ไม่ปรากฏ) เป็นทวดของเจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 2552, หน้า 340
  2. http://www.guidescenter.com/message_board.php?msg_type=2&msg_id=5927[ลิงก์เสีย]