การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1973

การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1973 เป็นการประกวดร้องเพลงโดยจัดขึ้นที่เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก จัดขึ้นโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป โดยมีเพลงที่เข้าประกวด 17 เพลง 17 ประเทศ โดยเพลงที่ชนะคือ Tu te reconnaîtras ขับร้องโดย Anne-Marie David ตัวแทนจากลักเซมเบิร์ก

การออกอากาศแก้ไข

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติลักเซมเบิร์ก เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ โดยออกอากาศไปยังประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

ประเทศที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้

หลายเลข ประเทศ ภาษา ศิลปน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
01   ฟินแลนด์ อังกฤษ Marion Rung "Tom Tom Tom" 6 93
02   เบลเยี่ยม ดัตช์1 Nicole & Hugo "Baby, Baby" 17 58
03   โปรตุเกส โปรตุเกส Fernando Tordo "Tourada" Bullfight 10 80
04   เยอรมนี เยอรมัน Gitte "Junger Tag" Young day 8 85
05   นอร์เวย์ อังกฤษ, ฝรั่งเศส2 Bendik Singers "It's Just A Game" 7 89
06(07)   โมนาโก ฝรั่งเศส Marie "Un train qui part" A train that leaves 8 85
07(08)   สเปน สเปน Mocedades "Eres tú" Are You 2 125
08(09)   สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส Patrick Juvet "Je vais me marier, Marie" I'm getting married, Marie 12 79
09(10)   ยูโกสลาเวีย บอสเนีย Zdravko Čolić "Gori vatra" The fire is burning 15 65
10(11)   อิตาลี อิตาลี Massimo Ranieri "Chi sarà con te" Who will be with you 13 74
11(12)   ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส Anne-Marie David "Tu te reconnaîtras" You will recognise yourself 1 129
12(13)   สวีเดน อังกฤษ Nova and The Dolls "You're Summer" 5 94
13(14)   เนเธอร์แลนด์ ดัตช์ Ben Cramer "De oude muzikant" The old musician 14 69
14(15)   ไอร์แลนด์ อังกฤษ Maxi "Do I Dream" 10 80
15(16)   สหราชอาณาจักร อังกฤษ คลิฟฟ์ ริชาร์ด "Power to All Our Friends" 3 123
16(17)   ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส Martine Clémenceau "Sans toi" Without you 15 65
17(18)   อิสราเอล ฮิบรู Ilanit "Ey Sham" (אי שם) Somewhere 4 97
1.^ มีเนื้อร้องบางส่วนเป็นอังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส
2.^ มีเนื้อร้องบางส่วนเป็นสเปน, อิตาลี, ดัตช์, เยอรมัน, ไอริช, ฮิบรู, เซอร์โบ-โครเอเชีย, ฟินแลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์

เพลงที่ถูกคัดเลือกแต่ไม่ได้เข้าประกวดแก้ไข

หลายเลขที่ได้ ประเทศ ภาษา ศิลปน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
6   มอลตา N/A N/A N/A N/A - -

กระดานคะแนนแก้ไข

กรรมการจาก
คะแนนรวม FI BE PT DE NO MC ES CH YU IT LU SE NL IE UK FR IL
โหวตให้ ฟินแลนด์ 93 9 5 6 6 5 6 6 7 2 6 7 5 5 9 4 5
เบลเยี่ยม 58 4 3 4 3 6 6 4 4 2 4 2 3 4 5 2 2
โปรตุเกส 80 4 6 5 5 4 8 8 6 3 4 2 5 4 5 6 5
เยอรมนี 85 2 5 6 4 5 9 7 4 3 7 6 5 6 5 7 4
นอร์เวย์ 89 8 5 5 6 7 6 7 6 5 7 3 3 3 3 6 9
โมนาโก 85 6 3 2 4 3 6 5 9 8 6 4 5 6 9 5 4
สเปน 125 3 8 9 9 4 9 8 9 10 8 7 10 10 4 9 8
สวิตเซอร์แลนด์ 79 4 3 3 4 7 5 7 6 4 6 3 8 7 7 2 3
ยูโกสลาเวีย 65 5 3 3 4 2 5 8 6 2 4 2 4 5 4 4 4
อิตาลี 74 2 5 3 5 5 5 5 7 5 5 5 4 4 5 5 4
ลักเซมเบิร์ก 129 6 6 8 7 8 7 6 10 9 9 8 9 8 10 10 8
สวีเดน 94 8 4 4 5 8 5 7 9 6 5 6 6 5 7 4 5
เนเธอร์แลนด์ 69 4 4 2 5 5 4 5 5 5 4 7 3 5 3 6 2
ไอร์แลนด์ 80 3 7 2 4 6 6 7 5 5 5 6 5 6 5 4 4
สหราชอาณาจักร 123 9 6 6 7 7 8 4 8 8 5 10 9 10 9 8 9
ฝรั่งเศส 65 4 3 2 4 4 5 5 4 7 2 3 5 5 5 5 2
อิสราเอล 97 6 6 5 7 5 7 4 6 7 7 8 6 6 7 5 5

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข