กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (อังกฤษ: Directorate of Communications and Electronics, Royal Thai Air Force) เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศไทย[4] ซึ่งมีบทบาทในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์, การแพร่สัญญาณ, มาตรวิทยา, การพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์[1] ตลอดจนการสงครามอิเล็กทรอนิกส์[2] โดยมีเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศคนปัจจุบันคือ พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน​เบกษา|date=2022-09-10|accessdate=2022-09-10|archive-date=2022-09-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20220912232112/https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D213S0000000000100%7Curl-status=dead}}</ref>

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ประเทศ ไทย
บทบาทการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์[1]
การแพร่สัญญาณ[1]
มาตรวิทยา[1]
การพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์[1]
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์[2]
วันสถาปนา22 กันยายน พ.ศ. 2491; 75 ปีก่อน (2491-09-22)[3]
ผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศพลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน
ผบ. สำคัญพลอากาศตรี อัครพล ทองสุรเดช
พลอากาศตรี พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล

รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ คนปัจจุบัน​ได้แก่ พลอากาศตรี ธีระวัฒน์ อินทรไพโรจน์​​[5] และ พลอากาศตรี พัฒนพงศ์ พัฒนะมงคล[6]

นอกจากนี้ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ได้เชื่อมต่อข้อมูลเตือนภัยกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ[7][8]

ประวัติ แก้

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ได้เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศไทยจึงจัดตั้งกองบัญชาการทหารอากาศสนาม และจัดตั้งกองสื่อสารสนาม เป็นศูนย์กลางการติดต่อภาคสนาม ครั้นสิ้นสุดกรณีพิพาทอินโดจีน กองทัพอากาศไทยได้ให้กองสื่อสารสนามไปปฏิบัติหน้าที่ ณ เขตดอนเมือง[2]

ส่วน พ.ศ. 2484 ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา หน่วยสื่อสารได้รับการบรรจุเข้าอัตรากำลังในฐานะกองสื่อสารทหารอากาศสนาม กระทั่ง พ.ศ. 2487 สงครามโลกครั้งที่สองได้ทวีความรุนแรงขึ้น ทางกองทัพอากาศจึงได้ย้ายหน่วยสื่อสารทหารอากาศจากดอนเมืองไปยังเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และมีฐานะเป็นแผนกสื่อสาร โดยขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารอากาศ[2]

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2491 ได้มีการยกฐานะแผนกสื่อสารเดิมที่ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกรมสื่อสารทหารอากาศ โดยขึ้นตรงกับกองทัพอากาศไทย กระทั่งวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2534 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการให้กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพอากาศไทย โดยมีหน้าที่ควบคุมตรวจตราวิทยาการด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรับโอนงานการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสื่อสารทหารอากาศ[2]

ใน พ.ศ. 2552 กองทัพอากาศไทยพิจารณาปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ โดยได้รวมกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และงานบางส่วนจากรมการลาดตระเวนทางอากาศ มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสื่อสารทหารอากาศ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ[2]

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ[9] และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศได้รับมอบหมายจากพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการจัดทำระบบให้บริการออนไลน์แก่กำลังพลกองทัพอากาศ เพื่อลดการระบาดทั่วของโควิด-19[10]

กิจกรรมเพื่อสังคม แก้

เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศได้มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม[11]

ยุทโธปกรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 "กว่าจะเป็น "กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-25. สืบค้นเมื่อ 2021-07-25.
 3. "ความเป็นมาของ เข็มฉัตรชัย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-25. สืบค้นเมื่อ 2021-07-25.
 4. "บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-23. สืบค้นเมื่อ 2021-07-25.
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 44 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา
 7. ทอ.พัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
 8. "กองทัพอากาศ" ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ
 9. กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ หารือด้านมาตรวิทยา (15 มิถุนายน 2561)
 10. ผบ.ทอ.สั่งกำลังพลรองรับ "New Norm" - เดลินิวส์
 11. "กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศและสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 014 มหาสารคามมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-24. สืบค้นเมื่อ 2021-07-25.
 12. "บิ๊กป้อม" เยี่ยมชมหน่วยงานซ่อมเครื่องบินทัพฟ้า สยามรัฐ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้