เปิดเมนูหลัก

วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นและ(Fix)ไป[1] สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 2[โปรดขยายความ]

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแก้ไข

  • การสูญเสียฟัน
  • ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น
  • สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาวหรือ เรียกว่า ผมหงอก
  • ความสามารถในการมองเห็นลดลง
  • การรับรู้ทางเสียงลดลง
  • ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
  • การใช้ความจำน้อยลง
  • ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป
  • ความเสื่อมสภาพทรุดโทรมทางร่างกายและอวัยวะภายในร่างกาย เป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตในที่สุด (ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และสภาพร่างกายของแต่ละคน)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "old age", Encyclopedia Britannica

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข