118 เป็น จำนวนธรรมชาติ อยู่ถัดจาก 117 (หนึ่งร้อยสิบเจ็ด) และอยู่ก่อนหน้า 119 (หนึ่งร้อยสิบเก้า)

117 118 119
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยสิบแปด
จำนวนเชิงอันดับที่118 (ที่หนึ่งร้อยสิบแปด)
ตัวประกอบ2 · 59
เลขไทย๑๑๘
เลขโรมันCXVIII
เลขจีน一百一十八
ฐานสอง1110110
ฐานสาม11101
ฐานสี่1312
ฐานห้า433
ฐานหก314
ฐานแปด166
ฐานสิบสอง9A
ฐานสิบหก76
ฐานยี่สิบ5I
ฐานสามสิบหก3A

ความหมาย แก้