104

เลขธรรมชาติ

104 (หนึ่งร้อยสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 103 (หนึ่งร้อยสาม) และอยู่ก่อนหน้า 105 (หนึ่งร้อยห้า)

103 104 105
จำนวนเชิงการนับหนึ่งร้อยสี่
จำนวนเชิงอันดับที่104 (ที่หนึ่งร้อยสี่)
ตัวประกอบ23· 13
เลขไทย๑๐๔
เลขโรมันCIV
เลขจีน一百〇四
ฐานสอง1101000
ฐานสาม10212
ฐานสี่1220
ฐานห้า404
ฐานหก252
ฐานแปด150
ฐานสิบสอง88
ฐานสิบหก68
ฐานยี่สิบ54
ฐานสามสิบหก2W

ความหมายแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข