ดร.ไพร พัฒโน (เกิด 7 มกราคม พ.ศ. 2507) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

ไพร พัฒโน
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่
ดำรงตำแหน่ง
29 กุมภาพันธ์ 2547 – 31 มกราคม 2564
ก่อนหน้า ประสงค์ สุวรรณวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มกราคม พ.ศ. 2507 (57 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางทิพย์วรรณ พัฒโน

ประวัติแก้ไข

ดร.ไพร เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายไสว พัฒโน อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง กับนางละเอียด พัฒโน[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จาก College of Natre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สมรสกับนางทิพย์วรรณ พัฒโน มีธิดา 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

ดร.ไพร เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนที่จะลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับเลือกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และต่อมาก็ได้รับเลือกอีก 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2544 ก่อนที่จะลาออกมาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่[2] จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ดร.ไพร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข