เปิดเมนูหลัก

ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ (เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2483) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สมัย และอดีตผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (79 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2483 เป็นบุตรของนายก้องศักดิ์ กับนางกิ่งกาญจน์ ไตรยสุนันท์[1] สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นิติศาสตรบัณฑิต และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [2]

การทำงานแก้ไข

ไชยวัฒน์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก รวมถึงครั้งต่อมา (พ.ศ. 2519) ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เขาได้เข้าร่วมงานกับพรรคประชาชน[3]

ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2538 เป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2544-2546

ปี พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 50 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคได้รับเลือกตั้งแค่ 44 คน ต่อมา นายนิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่ 30 ได้ลาออก จึงได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นแทน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข