โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน

ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน (เยอรมัน: Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen, อังกฤษ: Hohenzollern-Sigmaringen) ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินเป็นสาขาอาวุโสของสาขาชวาเบินของราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่ากับสาขาฟรังโคเนียที่กลายมาเป็นเบอร์กราฟแห่งเนิร์นแบร์กและต่อมาปกครองบรันเดินบวร์ค-ปรัสเซียและจักรวรรดิเยอรมัน ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินปกครอง" รัฐเคานต์แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน" (เยอรมัน: Grafschaft Hohenzollern-Sigmaringen) ที่ต่อมาได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็น "ราชรัฐ" (เยอรมัน: Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen)

ราชรัฐโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน

Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen
ค.ศ. 1576ค.ศ. 1850
ธงชาติโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน
ธงชาติ
คำขวัญละติน: Nihil Sine Deo
(อังกฤษ: Nothing without God)
โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน ค.ศ. 1848
โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน ค.ศ. 1848
สถานะราชรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชรัฐในเครือสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์
ราชรัฐในเครือสมาพันธรัฐเยอรมัน
เมืองหลวงซีคมาริงเงิน
ภาษาทั่วไปเยอรมัน
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองราชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
 
ค.ศ. 1576 ค.ศ. 1576
• ยกฐานะเป็นราชรัฐ
ค.ศ. 1623
• รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
    ราชอาณาจักรปรัสเซีย
 
ค.ศ. 1850 ค.ศ. 1850
ก่อนหน้า
ถัดไป
County of Zollern ซ็อลเลิร์น
จังหวัดโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น

ประวัติ

แก้

รัฐเคานต์แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1576 จากการแบ่งแยกรัฐเคานต์แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นซึ่งเป็นอาณาจักรบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเคานต์คนสุดท้ายคาร์ลที่ 1 เคานต์แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นเสียชีวิต ดินแดนก็ถูกแบ่งระหว่างบุตรชายสามคน:

เคานต์แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินครองราชรัฐขนาดย่อมทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นแห่งซีคมาริงเงินและสาขาโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็ชชิงเงินซึ่งเป็นสาขาอาวุโสที่สุดของราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น และโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นแห่งไฮเกอร์ล็อกยังคงเป็นโรมันคาทอลิก ซึ่งต่างจากตระกูลโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นแห่งบรันเดินบวร์คและปรัสเซีย

ราชรัฐกลายมาเป็นรัฐอิสระในปี ค.ศ. 1815 หลังจากสงครามนโปเลียน แต่คาร์ลผู้เป็นประมุขก็มาถูกถอดจากตำแหน่งระหว่างการปฏิวัติของ ค.ศ. 1848 คาร์ล อันโทน พระโอรสหันไปหารัสเซียเพื่อขอความช่วยเหลือ กองทัพปรัสเซียมาถึงในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1849 ในสนธิสัญญาที่ลงนามในเดือนธันวาคมโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินก็ถูกผนวกโดยปรัสเซียในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1850 แต่การผนวกก็มิได้หมายถึงการสิ้นสุดของตระกูลโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน

 
ตราอาร์มของตระกูลโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน

เจ้าชายองค์สุดท้ายคาร์ล อันโทนมีตำแหน่งเป็นประธานรัฐมนตรีแห่งปรัสเซียระหว่าง ค.ศ. 1858 ถึง ค.ศ. 1861 พระโอรสองค์ที่สองคาร์ล ไอเทิล ฟรีดริช แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าชาย (ค.ศ. 1866-ค.ศ. 1881) และต่อมาพระมหากษัตริย์แห่งโรมาเนีย (ค.ศ. 1881-ค.ศ. 1914) และครองราชย์จนเมื่อราชอาณาจักรโรมาเนีย สลายตัวลงในปี ค.ศ. 1947

เมื่อตระกูลโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็ชชิงเงินมาสิ้นสุดลงเมื่อคอนแสตนตินแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็ชชิงเงินเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1869 ประมุขของตระกูลโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงิน คาร์ล อันโทนแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซีคมาริงเงินก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าชาย (Fürst) แห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นแทนที่จะเป็นเพียงโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็ชชิงเงิน

การเป็นปฏิปักษ์โดยฝ่ายฝรั่งเศสเต่อการขึ้นครองราชบัลลังก์สเปนของพระเชษฐาของการอล เจ้าชายเลโอพ็อลท์ เป็นต้นเหตุของสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย (ค.ศ. 1870-ค.ศ. 1871) ที่นำไปสู่การก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมนีในเดือนมกราคม ค.ศ. 1871.

ดูเพิ่ม

แก้